و معیار سوم پیشرفت ترکی آذربایجانی ایران: مدرنیزاسیون

اینهم بخش سوم و پایانی سلسله گفتار «سه معیار پیشرفت ترکی آذربایجانی ایران» که در باره مدرنیزاسیون است (برگرفته از کتاب «آذربایجان و زبان آن» چاپ 1989 در برکلی، کالیفرنیا). در این بحث تاکید بنده اساسا بر مدرنیزاسیون کلمات، اسامی و اصطلاحات است. خواهیم دید که در این 70-80 سال در حالیکه در شمال ارس زبان ترکی آذری، با تمام نقطه ضعف ها و مشکلاتش، بهر حال در انطباق با شرایط یک زبان رسمی (حتی زیر سایه سنگین روسی) رشد کرده و کلمات و اصطلاحاتش تا حد قابل توجهی مدرنیزه شده، اما در ایران به علت نبودن تحصیل و کاربرد رسمی زبان، عینا مانند موارد الفبا و استانداردیزاسیون، در مورد مدرنیزاسیون هم شاهد یک هرج و مرج بودیم و هستیم.

لطفا روی این تیتر کلیک کنید: Azeri Modernization

در ضمن بخوانید:

دکتر جواد هیئت: در باره مقاله «آذربایجان کجاست؟» – بخش اول

دکتر جواد هیئت: در باره مقاله «آذربایجان کجاست؟» – بخش دوم

بخش اول: الفباء

بخش دوم: استانداردیزاسیون دسته‌ها:مقاله های قدیمی

برچسب‌ها: