ترکیه، «پ کا کا»، ایران و منطقه

عباس جوادی – اجازه بدهید بعضی داده ها، اطلاعات و گمانه زنی های باصطلاح «منابع آگاه» را اینجا ردیف کنم، نتیجه گیری ها با شما.

1. طبق اطلاعات جدید، سازمان امنیت ملی ترکیه («میت») جهار سال پیش تحلیلی ازوضع موجود کشور کرده و نتیجه گیری نموده که اگر دولت «مسئله کرد ها» را هر چه زودتر حل نکند ترکیه در ربع دوم قرن (یعنی حدودا تا 30 الی 40 سال بعد) تجزیه خواهد شد و وزن بین المللی خود را از دست خواهد داد.

2. ظاهرا نخست وزیر ترکیه آقای اردوغان هم این را قبول دارد. گویا برنامه او این بوده که در همین سال 2012 زبان کردی بعنوان درس انتخابی در مدارس ترکیه تدریس شود، از شورشیان جزب کارگری کردستان ترکیه («پ کا کا») «به صورت صمیمانه» دعوت شود که اسلحه خود را به زمین گذاشته وارد زندگی اجتماعی  و حتی دولتی – نظامی صلح آمیز در مملکت شوند و بالاخره شرایط رهبر زندانی «پ کا کا» عبدالله اوجالان که با حکم حبس ابد در یک زندان ویژه ترکیه به سر میبرد بهتر شود و احتمالا او در نهایت مورد عفو قرار گیرد.

3. ظاهرا بین رهبران حزب حاکم و حتی دستگاه های مختلف دولتی ترکیه از جمله سازمان امنیت ملی از سوئی و اداره پلیس و دستگاه قضائی کسور از سوی دیگر در این مورد اختلاف نظر جدی موجود است و گویا بهمین دلیل است که اخیرا بعضی اقدامات برای بد نام کردن سازمان امنیت ملی و راه حلی صلح جویانه بر پایه سازش با کرد ها (یعنی در عمل «پ کا کا») انجام گرفته است.با این ترتیب گویا معلوم نیست اردوغان در اجرای این نقشه خود اصرار خواهد ورزید یا نه. در هر حال لحن و روش هم اردوغان و هم کلا دولت او و نیروهای امنیتی در روویاروئی با «مسئله کرد ها» در این چند ماه گذشته نسبت به یک سال پیش خیلی تند روانه تر شده و از راه سازش و مصالحه دور تر شده است. در عین حال ترکیه سرکوب شورشیان «پ کا کا» را در این چند سال گذشته با جدیت ادامه داده است.

4. همزمان، روابط ترکیه با دولت شبه مستقل کردستان عراق در این یکی دو سال گذشته فوق العاده بهبود یافته. ترک ها بخصوص در بخش های معینی به مهمترین سرمایه گذاران این منطقه  تبدیل شده اند.

5. منابع ترکیه میگویند بعد از شروع و گسترش مخالفت  مردم سوریه در مقابل جکومت بشار اسد و تشدید سرکوب آنها، «پ کا کا» بخشی از نیرو های خود را برای دفاع از حکومت بشار اسد از شمال عراق وترکیه به سوریه منتقل کرده است.

6.روابط ایران و ترکیه بخصوص بخاطرحمایت سرسختانه تهران از بشار اسد وحمایت آشکار  آنکارا از قیام ضد اسد مردم سوریه وارد مرحله ای بسیار  متشنج شده است.

7. «پژاک»، یک سازمان تروریستی کردستان ایران، که متحد و هم پیمان «پ کا کا» است تا همین تابستان گذشته از خاک عراق و ترکیه به مواضع ایران و سپاه پاسداران حمله میکرد. اما از تابستان گذسته و بخصوص بعد از پخش اخبار تائید نشده ای از قبیل بازداشت و سپس آزاد شدن نفر دوم «پ کا کا» از سوی سپاه پاسداران، حملات پژاک یکباره قطع شد.

8. در ترکیه نگرانی بسیاری از مردم از آنست که اولا ترکیه در آستانه تجزیه قرار دارد و علت اساسی آن «مسئله کرد ها» و رویکرد «پ کا کا» است. بعضی ها در رویاروئی با این مسئله خواهان مصالحه با کرد ها و قبول خواست های قومی – ملی آنان در چارچوب ترکیه ای واحد و دمکراتیک هستند اما دیگران باور دارند که مسئله فقط امنیتی است و با سرکوب تروریسم حل خواهد شد.

ثانیا در ترکیه بسیاری ها میگویند که تمام منطقه خاور میانه بخصوص سوریه، ترکیه، عراق و ایران به سوی تجزیه و نزاع های قومی و مذهبی در حرکت اند و یا از طزف دولت های خارجی به آن سو «سوق داده میشوند.»

نتیجه: من شخصا نمیدانم. فرق بین دانستن و حدس زدن در آن است که شما چزئیات موضوعی را میدانید یا نه. واقعا اطلاع دارید و یا اینکه چیزی شنیده اید و چیزی میدانید اما با تمام تصویر و جزئیات آن آشنا نیستید.

من جزئیات این موضوع را نمیدانم. فکر کنم اکثریت قریب به اتفاق ما نمیدانیم. من فقط بر پایه آن دو سه چیز کم و محدودی که میدانم، احساس خطر میکنم و بوی خون و باروت به مشامم میرسد. خداوند چشم بصیرت حکومت ها و مردم منطقه را باز کند و باز نگهدارد.

امید شخصی من آن است که آزادی و تفاهم و دوستی بین گروه های اجتماعی و سیاسی، اقوام و مذاهب  درهیچ کدام از این کشور ها بیش از این عقب نشینی نکند اما از بابت سوریه و ایران نگرانی ام بسیار شدید تر است چونکه بنظرم این رژیم ها پل های پشت سر خود را سوزانیده و ویران کرده اند.دسته‌ها:رنگارنگ

برچسب‌ها:, ,