آذربایجان تورکوسونون سس قورولوشو و فونولوژیک یازی

عباس جوادی – مقاله ای در باره ساختار آوائی و واجشناسی ترکی آدری که در سال 1990 در مجله ساوالان چاپ لندن منتشر شده بود. لطفا روی لینک کلیک کنید.
Ses Qurulushuدسته‌ها:مقاله های قدیمی, تورکی Türkçe