حلال و حرام شعرا

Yaddasht
میگویند روزی یکی از مریدان مولانا جلال الدین بلخی (رومی) از او پرسید: یا شیخنا، شمس شراب میخورد. شُرب می حلال است یا حرام؟ مولانا میگوید اگر شمس خورَد حلال است، اگر تو خوری حرام!

از سعدی و حافظ و نظامی و دیگران هم در این مورد مثال ها زیاد است:

سعدی:
من آن نیَم که حرام از حلال نشناسم

که باده با تو حلال است و آب بی تو حرام

و حافظ:
در مذهب ما باده حلال است و لیکن

بی روی تو ای سرو گل اندام، حرام استدسته‌ها:رنگارنگ

برچسب‌ها:,