همه ما «سوشی» هستیم

حاصل ازدواج یک سنی و یک شیعه : «سوشی» - عکس از سایت مرد روز

حاصل ازدواج یک سنی و یک شیعه : «سوشی» – عکس از سایت مرد روز

عباس جوادی – در عراق سال گذشته میلادی بیش ار 6000 نفر قربانی جنگ و ترور شیعه و سنی شده اند. میتوانید تصور کنید؟ شش هزار تا آدم، انسان، مثل من و شما. یکی سنی و دیگری شیعه. جای دیگر یکی کُرد و دیگری ترک. یکی مسلمان و دیگری ارمنی…

این عکس جزو بهترین عکس هائی است که من در طول عمرم دیده ام. حاصل ازدواج یک سنی و یک شیعه… اولین حرف های مذهب  هر کدام: «سوشی» (1)، سوشی بامزه، سوشی نیمش سنّی و نیمش شیعه… سوشی بی خبر از 6000 کشته در یک سال… یک انسان، هنوز خالی از آن کشاکش سنی و شیعه، ترک و کُرد، عرب و عجم… ارمنی و ترک… اما پر از شادی و خوشبینی و امید وآینده.. سوشی که برایش سنی و شیعه مهم نیست. یعنی مهم هست چونکه به هر کدامش، هم به مادر سنی اش و هم به پدر شیعه اش احساس نزدیکی مشابهی میکند و با هیچکدام پدر کشتگی ندارد.

همه ما «سوشی» هستیم. مخلوط سنی و شیعه… ارمنی و ترک، ترک و فارس، عرب و عجم… یونانی و کُرد… یکی خیلی بیشتر… یکی کمی کمتر.. اما همه ما هم مسئول این جنایات هم هستیم. شما نیستید؟ من هستم. شما هم هستید. چرا که فراموش میکنیم که «سوشی» هستیم. چرا که فریب غرور های حقیر قومی، مذهبی و فرهنگی بسته و محدود خود را میخوریم… گذشته و تاریخ و اختلاط و آمیزش آباء و اجدادمان را فراموش میکنیم و بالاخره خودمان را فراموش میکنیم و نسبت به خودمان و گروه اجتماعی مان، نسبت به ملیت مان، دینمان، مذهبمان، قوممان، زبانمان و باصطلاح «نژاد» و «تیره» مان که «سوشی» تر از این «سوشی» ناز و هنوز معصوم است غرّه میشویم، پدر و یا مادر، جد و آباء پدری و یا مادری مان و حتی آفریقا را فراموش میکنیم که همه از آنجا میائیم – و بالاخره این «سوشی» معصوم و از همه جا بی خبر را هم آلوده غرور ها و تکبر ها، نفرت ها و توحش های خودمان میکنیم… و بر ضد دین و مذهب، یا زبان و قومیت مادرش و یا پدرش و یا اجدادش میشورانیم.

میتوان این جنون را درک کرد؟

—————————

1. «سوشی» در اصل یکی از غذا های مشهور ژاپنی است. نگاه کنید به این لینکدسته‌ها:رنگارنگ

برچسب‌ها:, ,