پسوند «-اینجه»

Notebook 1
ترکیب های -اینجه، -ونجه (مثلا گئدینجه، گلینجه، آلینجا…) در ترکی ما هم هست در ترکی ترکیه هم، اما اینها دو معنی مختلف دارند. در آذربایجان ایران (حد اقل در تبریز) این پسوند به فعل معنای «تا این کار انجام شود» و یا «عوض اینکه این کار انجام شود» میدهد مثلا: غذانی آلماق ایچون او قدر یولی گئدینجه دئنه ائوه گتیرسینلر: برای خریدن غذا بجای آنکه آنهمه راه را بروی بگو برایت بیاورند. و یا ضرب المثل: آلمانی آت گؤیه، یئره گلینجه یا نصیب یا قسمت: سیب را به هوا پرت کن تا بزمین بیافتد خدا کریم است. نظیر: از این ستون به آن ستون فرج است. در حالیکه در ترکی ترکیه این پسوند به معنی «بمحض اینکه/تا فلان کار انجام شد» میدهد مثلا: ائوه گلینجه تلفن ائده ریم یعنی: وقتی به خانه آمدم تلفن میکنم.دسته‌ها:زبان و ادبیات