«روز جهانی زن» مبارک

La Rose
روز جهانى زن را به همه خانم ها تبريك عرض ميكنم. راستش من اين روز و اهميت جهانى آنرا نميشناختم و نميدانستم تا اينكه حدود سی سال پیش با دوستان و همكاران كشور هاى سابق شوروى (آذربايجان، اوزبكستان، تاجيكستان، قیرغیزستان، روسیه،ارمنستان و غيره) آشنا شدم و ديدم كه اين روز طبق سنت شوروى براى آنها چقدر مهم است.

باشد، بد كه نيست. هر بهانه براى جشن گرفتن و تبريك گفتن خوب است اگرچه طبق اصول برابرى حقوق زن و مرد ميبايستى يك «روز جهانى مرد» هم ميداشتيم. تبریک عرض میکنم، واقعا،اگر چه هنوز بعد از گذشت نزديك به سى سال زبانم به تبريك چيزى بنام»روز جهانى زن» عادت نكرده است.دسته‌ها:رنگارنگ