جنگ های افشین با بابک

جنگ های افشین با بابک، به روایت الکامل فی التاریخ ابن الاثیر، جلد نهم، ترجمه حمید رضا آژیر، تهران 1381 در این لینک:

جنگ های افشین با بابکدسته‌ها:پی دی اف