سایت عباس جوادی Abbas Djavadi's Website

در «پرگار» بی بی سی: فرقه‌ی دموکرات آذربایجان

هفتاد سال پیش در چنین روزهایی فرقه ی تازه تاسیس دمکرات بر آذربایجان ایران حکومت می کرد. فرقه ی دمکرات چگونه پدید آمد و چرا دولت تحت رهبری آن دوام نیاورد؟ بحث برنامه «پرگار» همراه با دکتر تورج اتابکی، دکتر محمد حسین یحیائی و عباس جوادی – مجری برنامه: داریوش کریمی، یکم مارس 2016