ترور در ترکیه (بحث در تلویزیون قرقیزستان)

بحث در برنامه «ما و دنیا»، تلویزیون اجتماعی قرقیزستان (ائل تر)، تولید آزاتتیق اونالقیسی، رادیوی آزادی (بخش قرقیزی)، تاریخ 30 ژوئیه 2016دسته‌ها:در رسانه ها