پذیرش و گسترش اسلام در ماوراءالنهر

(بخش چهارم رشته گفتار «ایرانیان و ترکان در اوایل اسلام)

عباس جوادی – امروزه دین اکثریت مردم ماوراءالنهر یعنی ازبکستان و تاجیکستان کنونی اسلام است. اکثر مسلمانان سنّی و پیرو مذهب حنفی هستند، اگرچه شیعه امامیه واسماعیلیه نیز در برخی نقاط منطقه پیروان کمی ندارد.

اما مردم ماوراءالنهر چگونه مسلمان شدند؟

دیدیم که برخلاف ایران که تسخیرش از سوی اعراب تنها ده سال طول کشید، ماوراءالنهر حدودا یکصد سال در برابر اعراب مقاومت کرد.

بیشک گسترش اسلام در آغاز به صورت تبلیغ فردی و از  سوی مبلغین دینی نبوده، بلکه به اصطلاح «دین از پشت سر شمشیر آمده،» یعنی ابتدا این سرزمین با جنگ تسخیر و تابع خلافت اسلامی شده، اعراب برخراسان و ماوراءالنهر حاکم گشته و به کار حکومت، جمع آوری مالیات و خراج و یا تعیین افراد محلی به مدیریت کارهای اداری شروع کرده اند و بعد مردم به تدریج به اسلام گرویده اند. یعنی می توان گفت که  بدون حمله و تسخیر سرزمین های غیر مسلمان که در اسلام «جهاد» خوانده می شود، گسترش اسلام دسترس نمی شد. تردیدی نمی‌توان به دل راه داد که بدون حمله اعراب و حاکمیت سیاسی و دینی عربی-اسلامی، مسلمان شدن ایرانیان و مردم ماوراءالنهر قابل تصور نمی‌بود. اما پس از حمله و اشغال ایران و سپس ماوراءالنهر و برقراری حاکمیت اعراب، قبول اسلام از سوی مردم ایران و یا ماوراءالنهر اصولا نه همیشه و نه تنها زیر تهدید مستقیم شمشیر عرب، بلکه  علی‌الاصول از راه های غیر مستقیم بوده است.

یکی از این راه‌های غیرمستقیم «جزیه» و یا مالیات اضافی بود که از غیرمسلمانان می‌گرفتند.

در دوران حاکمیت اعراب، مالیات (با نام‌های مشابهی مانند مال‌الصلح، خراج، باج، غنیمت) به طوری تنگاتنگ با دین اسلام مرتبط شده بود. مالیات، خراج و باج منبع اصلی درآمد دولت بود. نوعی مالیات مخصوص هم بود که «جزیه» نامیده می‌شد. این مالیات اضافی را اعراب در سرزمین های فتح شده از غیرمسلمین «اهل کتاب» می‌گرفتند. مثلا مسیحیان و یهودیان و درعمل همچنین زرتشتیان که «اهل کتاب» شمرده می‌شدند، تابع «جزیه» بودند. آنها بیشتر از مسلمانان مالیات می‌پرداختند، اما از پرداختن خمس و ذکات معاف بودند. مقدار جزیه وابسته به اراده و قرارحکومت بود. به همین ترتیب مقدار مالیات بر املاک غیر منقول مانند خانه و باغ و روستا و کاروانسرا هم برای غیر مسلمین بیشتر از مسلمانان بود. طبیعتا این هم یکی از انگیزه‌های مسلمان شدن بسیاری از مردم می‌شد که نمی‌خواستند و یا نمی‌توانستند مالیات و خراج بیشتری به حاکمان بپردازند.

تا اواخر امویان نه تنها از غیرمسلمانان، بلکه حتی از کسانی که به تازگی مسلمان شده بودند نیز جزیه گرفته می شد.

تنها در دوره خلیفه عمر ثانی (717-20) که مردی بسیار مومن بود، نه تنها تکلیف جزیه ازدوش نومسلمانان برداشته شد، بلکه حتی کسانی که تازه به اسلام گرویده بودند، از مجبوریت ختنه نیز معاف گشتند (بارتولد به نقل از طبری، 188). این باعث اعتراض اعراب گردید که درآمدشان کمتر شده بود. در دوره جانشین عمر ثانی یعنی یزید ثانی، حاکم جدیدی به خراسان اعزام شد که جزیه بر نومسلمانان را دوباره جاری کرد و شرایط آنان را سخت تر نمود.

روایتی از تاریخ طبری مربوط به سال728م (110 هجری) و دوره ولایتداری اَشرَس بن عبدالله در خراسان، رابطه جزیه و اسلام آوردن ماوراءالنهر را به شکل زنده‌ای توضیح می‌دهد.

به قول طبری، در نتیجه برقراری دوباره جزیه «…آنها (مردم سغد) مقاومت کردند و هفت هزار کس از مردم سُغد کناره گرفتند و در هفت فرسخی سمرقند جای گرفتند». سغدیان و به ویژه دهقانان و تاجران ثروتمند مقاومت نمودند و موطن خود را ترک نموده، گریختند. شاهزاده فرغانه ابتدا به آنان در شهر «اسفره» پناه داد، اما دیری نگذشته بود که آنان را به اعراب لو داد. در نتیجه، فراریان سغدی که در شهر خجند غافلگیر شده بودند، ابتدا با پرداخت مبلغ هنگفتی به عنوان خراج، جان وآزادی خود را خریدند و آنگاه برخلاف عهدنامه‌ای که بسته شده بود، به دست اعراب قتل عام گشتند (همانجا 189).

طبری می‌نویسد (کوتاه شده از سوی م):

«گوید: اشرس هنگام ولایتداری خراسان گفت: یکی را بجویید که متقی باشد و فاضل که او را سوی مردم ماوراءالنهر فرستم که آنها را به اسلام بخواند. ابوالصیداء صالح بن طریف وابسته بنی ضبه را بدو نشان داد، اما ابوالصیداء گفت: من در زبان فارسی مهارت ندارم. پس ربیع عمران تمیمی را بدو پیوستند.

(…) ابوالصیداء گفت: می‌روم، به شرط آنکه هر که اسلام بیارد، جزیه از او گرفته نشود (…)

اشرس گفت: چنین باشد (…)

گویند: پس ابوالصیداء مردم سمرقند و اطراف آن را به اسلام خواند به شرط آنکه جزیه از آنها برداشته شود، و کسان با شتاب به مسلمانی روی آوردند. غوزک (غورک، شاه سمرقند،-م.) به اشرس نوشت که خراج کاستی گرفته. اشرس به ابی العمر طه نوشت که خراج مایه قوت مسلمانان است، شنیده‌ام که مردم سُغد و امثال آنها از روی دلبستگی اسلام نیاورده‌اند، بلکه برای فرار از جزیه به مسلمانی رو آورده‌اند. بنگر که هر که ختنه کرده و فرایض را بپا داشته و اسلامش نکو شده و سوره‌ای از قرآن را آموخته، خراج از او بردار (طبری، 225-26).

احتمالا اکثر غیرمسلمینی که برای پرهیز از پرداخت مالیات اضافی سغد را ترک کرده، به روستاهای دورتر گریخته بودند، یا کشته شدند و یا بعد از مشاهده استقرار خلافت به شهر و خانه خود برگشته، خود را به روند اوضاع تسلیم نموده اند.

این روایت مربوط به اواخر امویان است. از آن دوره به بعد، اصولا دیگر گرفتن جزیه و خراج اضافی از نومسلمانان قطع شد. از سوی دیگر نومسلمانان هم دیگر «کهنه مسلمان» شده بودند و اکثریت مردم ماوراءالنهر و خراسان مسلمان شده بود.

در شرایط حاکمیت اعراب و دین اسلام، برای طبقه بالا و میان حال شهری مانند اشراف محلی، دهقانان، زمینداران، تاجران، صاحبان دکان و کاروانسراها و یا «عاملان» یعنی مسئولان جمع آوری مالیات، دبیران دیوان و غیره که اغلب به کار و فعالیت خود ادامه می دادند، گرویدن به اسلام در عمل یکی از شرایط حفظ دارایی، کار و موقعیتشان بود. از این جهت هم باید باشد که در ماوراءالنهر نیز تغییر دین در درجه نخست ابتدا در شهرها اتفاق افتاده، در حالیکه مردم روستاها و سرزمین های دوردست و یا کوهستانی آداب و رسوم خود را برای مدت طولانی تری حفظ کرده اند.

فتح یک سرزمین طبیعتا از تغییر دین و یا زبان و فرهنگ مردم آن سرزمین آسان تر است. به گفته بارتولد دویست سال پس از نخستین حمله های اعراب به ماوراءالنهر می توان «مردم ماوراءالنهر را مسلمانان خوبی به شمار آورد که خود برای «جهاد» وارد جنگ با همسایگان تُرک خود می شدند» (بارتولد 218). مثلا در لشکرکشی به تالاس (قرقیزستان کنونی) برای جنگ با چینیان و ترک های قارلوق، فرمانده مستقیم لشکر عربی یک عرب، اما فرمانده اصلی این عملیات ابومسلم یعنی یک ایرانی نومسلمان بود که احتمالا در مرو بود. از سوی دیگر در لشکر مسلمانان اکثر سربازان نه عرب، بلکه ایرانیان و ترکان نومسلمان بودند. اما بنظر می رسد که هنوز نمی توان با اطمینان از اسلام آوردن اکثریت مردم سخن گفت. ظاهرا مانند اکثر موارد مشابه، در وهله نخست مردمان یکجا نشین و بخصوص شهری، اهل لشکر و دیوان «مسلمانان خوب» شده‌اند و نه کوچ نشینان، روستائیان و مردم نقاط  دوردست که امکان، نیاز و یا مجبوریتی برای تغییر دین خود نداشته‌اند. اما اکثر مورخین بر آنند که تا قرن دهم یعنی در دوره اوج قدرت و نفوذ سامانیان اکثر مردم به اسلام گرویده بودند.

ترک ها و اسلام

آن دسته بزرگ ترک های دشت های آسیای مرکزی که هنوز کوچ نشین بودند، حدودا دویست سال بیشتر لازم داشتند تا به اندازه قابل توجهی مسلمان شوند. در اینجا هم مسلمان شدن ترک های یکجا نشین سمرقند، بخارا و یا بلخ و خوارزم و کاشغر سریع تر از ترکان کوچ نشینان دشت ها انجام گرفت. از سوی دیگر مسلمان شدن ترک های دشت نشین که هنوز اکثریت بزرگ ترک های آن دوران تاریخ را تشکیل می دادند، ویژگی های خود را داشت و از فراز و نشیب های پذیرش اسلام از سوی ترک هایی که در ماراءالنهر و خوارزم یکجا نشین و مسلمان شده بودند، فرق می کرد.

دیدیم که طایفه های دشت نشین ترک در دشت های اوراسیا منبع مهمی برای اسیر گرفتن و فروش آنها به عنوان برده («غلام» و یا «مملوک» جهت استفاده همچون نیروی جنگنده، سرباز و خدمتکار و یا «کنیز» برای خدمات خانگی) بود.

طبیعتا اسیر گرفتن کوچ نشینان «کافر» با بهانه «جهاد»، هم ممکن و از نظر دینی ثواب و هم پرفایده بود، درحالی که  کسی را که دیگر مسلمان شده بود، معمولا اسیر نمی گرفتند.

دویست سال پس از نخستین یورش های عرب ها به ماوراءالنهر، خود اعراب در حمله به دشت های آن سوی سیردریا (مسکن اصلی ترک های قارلوق و قپچاق، یعنی قرقیزستان، قزاقستان و کاشغر کنونی) و یا خوارزم (محل تجمع اصلی ترک های اُغوز) و اسیر گرفتن و فروش بردگان آنان چندان سهیم نبودند. این کار را اساسا دولت سامانی و یا حتی خود ترکان یکجا نشینی می کردند که دیگر مسلمان شده بودند. به تشخیص گولدن «جهاد در آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و آفریقا بیشتر از آنکه کار اجنبیان مسلمان (یعنی اعراب، -م.) باشد، از سوی مردم بومی محل انجام می شد که مسلمان شده بودند» (گولدن 212). استخری می نویسد ترک ها «از تبارهای گوناگونند. آنها علیه مسلمانان می جنگند. آن ترکان که اسلام آورده اند، با آنها (ترکان کافر، -م.) می جنگند و آنان را به اسارت می گیرند» (گولدن به نقل از استخری 211).

دو نکته قابل توجه دیگر را هم باید در نظر داشت. یکم این که ترک های کوچ نشین که به صورت قبیله های پراکنده در چادر ها می زیستند، اکثرا نه به صورت فردی، بلکه یکجا و به دنبال تصمیم رییس قبیله مسلمان می شدند، بی آنکه اطلاع چندانی از این دین نو داشته باشند. مثلا ابن الاثیر نوشته است که در سال 435 هجری (1043م) اهالی «ده هزار چادر ترکان کافر که شبانه به شهرهای مسلمان بالاساغون و کاشغر هجوم می کردند، اسلام آوردند» (گولدن به نقل از ابن الاثیر 213). احتمالا در اینگونه حالت ها ملاحظه های سیاسی و اقتصادی مانند رقابت میان قبیله ها، دفع خطر حمله از سوی طایفه های رقیب و یا بهبود روابط تجاری نیز نقش مهمی بازی کرده است.

آخرین لشکر کشی مهم امیر اسماعیل سامانی به دشت های آسیای میانه در اواخر قرن نهم بود. پس از نبرد سال 893 در تالاس (قرقیزستان کنونی) بر ضد ترک های قارلوق که با پیروزی معروف سامانیان پایان یافت، ترک ها علی الاصول از رویاروئی با مسلمانان دست کشیدند. از آن تاریخ به بعد  قبول اسلام از سوی ترکان چادرنشین اصولا نه از راه جنگ، حمله، غارت و جزیه، بلکه به صورت صلح آمیز و حتی داوطلبانه، گروهی (به عنوان قبیله) و یا با تبلیغ و تشویق تاجران و دیگر مسلمانان یکجا نشین (مخصوصا از ماوراءالنهر و ایران) بود. در این رهگذر، انگیزه تجارت، شرایط  و حقوق برابر برای همه مسلمانان و روحیه «برادری اسلامی» که در نهایت به یکجا نشین شدن بیشتر ترک ها انجامیده، نقش مهمی بازی کرده است. نمونه بارز این روند، اسلام آوردن داوطلبانه ساتوق بوغرا خان، قاآن دولت قراخانیان در کاشعر و بالاساغون است. در همین دوره هم هست که به قول مورخ عرب، ابن اثیر، «ترک های دویست هزار چادر، اسلام می آورند»[گولدن 2011، 70).

نکته مهم دوم این است که اسلامی که به دشت های شمال نفوذ کرده و از راه های گوناگون بالاخره مورد قبول ترک های کوچ نشین قرار گرفت، اسلامی ایرانی و به ویژه اسلام ایرانی ماوراءالنهر بود که خود را با شرایط مخصوص ترک ها همخوان کرده بود.

با این ترتیب ترک‌ها چه در خود ماوراءالنهر و چه در دشت های اوراسیا بیشتر از اعراب، تحت تاثیر تجار و صوفیان نو مسلمان ایرانی و یا دیگر ترکان نومسلمان و یکجا نشین قرار گرفته، از آن طریق اسلام را آموخته اند. یکی از نشانه‌های روشن این تاثیر، لغات دینی اسلامی است که ترک‌ها از فارسی (و نه عربی) گرفته و هنوز هم در زبان های اُزبکی، ترکمنی و یا قزاقی و قرقیزی و همچنین ترکی ترکیه بکار می‌برند. از آن جمله‌اند لغاتی مانند «پیغمبر» (بجای «الرسول» و یا «النبی» عربی)، «نماز» (بجای  «الصلوه»)، «آبدست» (بجای «الوضو») و یا «اوروج» (شکل تغییر یافته «روزه» بجای «الصوم») و غیره.

از میانه های سده دهم میلادی به بعد، تفسیر اسلام که رنگ فرهنگ تصوف ایرانی داشت، در قبول اسلام از سوی جمعیت‌های ترک زبان نقش مهمی بازی کرد. متصوفین ترک که در حلقه‌های تصوف ایرانی تربیت یافته بودند نیز در این رهگذر تاثیر مهمی گذاشتند. صوفی معروف آسیای مرکزی احمد یَسَوی (از قزاقستان کنونی) یکی از معروف ترین چهره‌های این گروه از متصوفین ترک بود.

اما ماوراءالنهر به سوی تحولات بزرگ و جدید سیاسی، قومی و زبانی در حرکت بود: سقوط سامانیان، گسترش حکومت قراخانیان در قرقیزستان و کاشغر کنونی به ماوراءالنهر و تاسیس دولت غزنویان در خراسان.

در سقوط سامانیان عامل دیگری هم تاثیر به سزایی داشت: مذهب.

در قرن دهم میلادی، دیگر بخش بزرگتر سربازان سامانیان و دستکم نیمی از فرماندهان آنان نیز عبارت از همان غلامان سابق ترک بودند که تا مقام «حاجب سالار» یعنی سپهسالار پیش رفته بودند. «سربازان دربار بخارا و سمرقند هم ترک بودند»  (اورتایلی 125). اکثر آنها، هم مهارت جنگی و فرماندهی داشتند و هم مجموعا به سامانیان وفادار بودند. اما وقتی اختلافات داخلی خانواده سامانیان و از آن جمله اختلافات مذهبی سنی و اسماعیلی و همچنین فشار های خارجی  بیش از پیش فزونی یافت، دولتداری سامانی ناپایدار شد و یکی از سپهسالاران سامانی در خراسان به نام «سبکتکین» که امیر غزنه (در افغانستان کنونی) بود، قبضه قدرت سامانیان را به دست خود گرفت.

این بنیانگذار دودمان غزنویان و پدر سلطان محمود غزنوی که اصلا از منطقه «ایسیق کول» در قرقیزستان کنونی و ظاهرا از ترکان قارلوق بود، به روایتی از سوی طایفه دیگری از ترک ها به نام «تُخسی» اسیر گرفته شده و در بازار بردگان به سامانیان فروخته شده بود.

از نگاه مذهبی اکثر مردم به اسلام گرویده  بودند. اما این بار ضدیت ها به درون خود مسلمانان رخنه کرده بود: در یک طرف سنی ها، در طرف دیگر شیعه ها (اسماعیلی ها، دوازده امامی ها و علوی ها) و در طرف سوم «خوارج» و یا «خارجی ها» که نه از سنی ها پیروی می کردند و نه از شیعیان…

غلبه سنت گرایی بر خردگرایی

در سه قرن نخست اسلام، صدها فقیه، مفسر قرآن و جمع آوری کننده  و مفسرحدیث های پیامبر اسلام از مرو، بلخ، بخارا و سمرقند برخاسته بودند. بخشی از آنان از عرب های مهاجر بودند، اما صد ها تن از ایرانی تباران بومی نیز در میان این فقیهان وجود داشت. معروف ترین آنان  بیشک فقیه و متکلم بزرگ ابوحنیفه معروف به «امام اعظم» (متولد هشتاد سال پس از هجرت) است که گفته می شود اصالتا از کابل بوده و همچون غلام و «موالی» به اعراب کوفه در عراق فروخته شده بود. ابوحنیفه بنیان گذار مذهب حنفی تسنن است. او به «رای» یعنی قضاوت  شخصی فرد مسلمان اهمیت زیادی می داد و به همین جهت «منطق گرا» و «معتدل» شمرده می شد. با اینهمه، «منطق گرایی» ابوحنیفه تنها وتنها در چهارچوب قرآن و حدیث های پیامبر اسلام بود. از ابو حنیفه روایت است که گفته است: «برای استنباط احکام، نخست به کتاب خدای تعالی مراجعه می‌کنم، اگر نتوانستم از کتاب خدا و سنت پیغمبر(ص) حکمی استنباط کنم، از گفته‌های صحابه بهره گرفته و بقیه را رها می‌نمایم و به قول دیگری عمل نمی‌کنم» (سپهری 63). یکصد سال بعد از ابو حنیفه، امام محمد بخاری و به دنبال او ابومنصور ماتریدی سمرقندی، دو تن دیگر از معروف ترین دانشمندان و فقیهان اسلامی ماوراءالنهر به شمار می رفتند که در دنیای اسلام تاثیری عمیق به جا گذاشتند. بخاری و ماتریدی از خانواده های قدیمی و زرتشتی بخارا و سمرقند بودند. بخاری همچون «محدث» یعنی «حدیث شناس» در جمع آوری حدیث های پیامبر اسلام و ماتریدی همچون فقیه در پافشاری بر «سنت نبی» و مخالفت با مکتب های «خرد گرا» مانند معتزله و یا دانشمندان دنیوی شهرت و محبوبیت به دست آورد. آنها همچون فقیه و متکلم، ضمن مخالفت شدید با جریان های خارج از سنت مانند معتزله و یا اسماعیلیه، برآن بودند که باید به جای علم و فلسفه دنیوی تنها و «بدون شک و سوال» به متن قران و حدیث های پیامبر اسلام تکیه کرد (مادلونگ، دایره المعارف اسلامی).

درادبیات اسلامی سخنی که از پیامبراسلام و یا دیگر بزرگان دین نقل شود، «حدیث» نامیده می شود. برخی از مسلمانان خود را موظف به رعایت این سخنان و یا طرز رفتار می شمارند. اما از آنجایی که این «حدیث» ها چندین قرن پس از ظهور اسلام جمع آوری شده اند، در درستی و یا لزوم پیروی از آنان در زندگی کنونی اختلاف نظر وجود دارد.

امام ابوحنیفه در کنار متن صریح قرآن، تنها به درستی شمار معینی از احادیث نبوی باور داشت، در حالیکه پیرو او، امام بخاری در مدت سفرهای خود به حجازو شام به روایتی صد ها هزار حدیث را که در این مدت  200-300 سال سینه به سینه نقل شده و درستی اش نا روشن بود، جمع آوری کرده، نزدیک به 7400 حدیث را همچون «صحیح» منتشر نموده بود (رابسون 1296-97). این موضوع مورد بحث دیگر «محدثان» قرار گرفت. اما چه هفده حدیث، چه هفت هزار و چه ده ها هزار، نتیجه حاکم میان اکثر روحانیان و فقیهان این بود که نه خلیفه ها، نه حاکمان، نه امام ها، نه دانشمندان و نه فیلسوفان، بلکه تنها و تنها کتاب آسمانی و حدیث های نبوی می توانند رفتار شخصی و اجتماعی انسان ها را تنظیم و معین کنند (استار 247-252). در دوره های پایانی سامانیان یعنی حدود یکهزار و اندی سال پیش این طرز فکر در پایتخت سامانی یعنی بخارا حاکم شده بود.

ضدیت میان خردگرایان و سنت گرایان رفته رفته شدیدتر گشته، در نهایت به صحنه سیاست و دربار سامانی هم کشیده شد.

از نظر سنت گرایان محافظه کار، کار بدانجا کشیده بود که بیرونی نیاز به قبله رو به کعبه را در هنگام ادای نماز مورد شک قرار می داد (بیرونی 329، استار 372) و ابن سینا در کتاب خود «قانون در طب» بدون رد و تکفیر نوشیدن شراب، جنبه های خوب و بد آن را توضیح می داد و حتی نوشیدن مقداری «شراب خالص» را در برخی موارد (مثلا پس از صرف غذا) توصیه می کرد (مثلا ابن سینا، بند 801-808). از نگاه سنت گرایان، این دیگر «بی دینی» و «ارتداد» شمرده می شد.

شاید هم مهاجرت و دربدر شدن ابن سینا از بخارا و بیرونی از خوارزم در بحبوحه زوال سامانیان، آغاز «فرار مغزها» از ماوراءالنهر، نشانه آشکار شکست خردگرایی و پیروزی سنت گرایان مذهبی بود که در نهایت به سرکوب و حذف جریان های فکری، فلسفی و دینی غیر سنت گرا در ماوراءالنهر انجامید. بد نیست بدانیم که در گذشته در غرب هم از این نمونه ها کم نبود. 600 سال پس از بیرونی و ابن سینا، کلیسا «رنه دکارت»، فیلسوف فرانسوی را به خاطر نوشته هایش محکوم و تکفیر کرد، تا جایی که او بعضی آثارش را به دست خود سوزاند و به دربار ملکه سوئد پناه برد.

سه قرن پس از خلافت هارون الرشید (786م) و آغاز «دوره طلایی» ماوراءالنهر و عالم اسلام، این دوره با غلبه سنت گرایان و روحانیونِ بانفوذ بر اهل خرد ودانش غیردینی پایان یافت.

یکی از فعال ترین و بانفوذترین روحانیون سنت گرا که پرچم مبارزه با فلسفه و دانش معاصر را برافراشت،  فقیه و متفکر بزرگ امام ابو حامد غزالی از طوس خراسان بود. غزالی در زمان سلجوقیان در مدرسه «نظامیه» بغداد که از سوی وزیر معروف و ایرانی سلجوقیان، نظام الملک، تاسیس یافته بود، مشهورترین و بانفوذترین شخصیت مذهبی به شمار می رفت که هرسال ده ها روحانی را تربیت کرده به ولایت های مختلف می فرستاد. او با هرگونه تفکر غیردینی و از آن جمله کار و آثار دانشمندانی چون فارابی، بیرونی، خوارزمی، ابن سینا و فیلسوفان شرقی و مسلمان که تحت تاثیر علم و فلسفه یونانی بودند، مخالفتی اشکار و آتشین کرده، آنها را تکفیر می نمود و از جمله در اثر خود «المُنقِذ من الضلال» یعنی «رهایی یافته از گمراهی» می نوشت: «بایستی مطالعه کتاب های آنها تحریم شود. همانگونه که شناگران ناشی را باید از گرداب ها و غرقاب های رودها و دریا ها مراقبت و محافظت کرد، بایستی مردم را از مطالعه کتاب های آنان و خطرات آن حراست نمود و همانگونه که کودکان را باید از بازی با مار بازداشت، گوش ها را باید از شنیدن آن سخنان مختلط و درآمیخته دور نگه داشت» (غزالی 60).

حضور و تبلیغات گروه های دیگر مذهبی و بخصوص شیعیان اسماعیلی و دوازده امامی و همچنین «خارجی ها» در ماوراءالنهر چیز جدیدی نبود. اما در اواخر سامانیان فعالیت آنها بیشتر و شدید تر گشت، تا جایی که حاکمان برخی شهر ها مانند نیشابور و دست اندرکارانِ دربار بخارا مانند دبیر دیوان، فرمانده ترک، «آیتاش»، و حتی احتمالا خود امیر نصر دوم به سوی افکار شیعه اسماعیلیه تمایل یافته بودند (استار 244، نعمتوف 101).

همین وضع، در شرایط کشاکش های خانوادگی میان خود سامانیان و ناتوانی های شخصی امیران سامانی از سویی و افزایش روزافزون سپاهیان ترک از سوی دیگر، باعث شورش اکثر روحانیون بانفوذ سنی و حمایت سربازان و نگهبانان تُرک حکومت و دربار از آنان شد. نتیجه این کشاکش و شورش، از نگاه سیاسی سقوط نهایی سامانیان و در زمینه دینی و فلسفی بازگشت بنیادگرایی سنّی به عنوان مذهب حاکم و دولتی بود که مکتب ها و اندیشه های دیگر را نه تنها رد، بلکه تکفیر و طرد می نمود.

دولت سامانی در حال فروپاشی قرار داشت. نه مردم ایرانی زبان بومی  و نه ترک های منطقه از آن پشتیبانی می کردند و نه حتی فرماندهان ترک دربار بخارا…

 (در بخش بعدی این سلسله گفتار در باره  آغاز دوره حاکمیت ترکان در ماوراءالنهر و خراسان، یعنی قراخانیان، غزنویان و بالاخره سلجوقیان و پیامد های آن سخن خواهیم گفت.)

more-e1497357658356

(منابع اصلی در این لینک)دسته‌ها:ماوراءالنهر و اسلام, رنگارنگ