عجز تجربه

والتر بنیامین 1892-1940

عباس جوادى – زمانی نویسنده آلمانی والتر بنیامین گفته بود: «اعتبار بازار تجربه نزول کرده است. ما مرتبا فقیرتر میشویم. ما مرتبا تکه ای از میراث انسانی خود را به دور می اندازیم.» این، حرف دوره جنگ جهانی دوم، یعنی 80 سال قبل است.

پس حالا؟ حالا تعیین کننده زندگی بیشتر از همه چیز آمار و ارقام است در حالی که دانش و تجربه شخصی بیشتر از همیشه بی اهمیت شده است. تجربه دیگر زیاد «مد روز» نیست. در علم پزشکی هر چه بیشتر به ارقام و آزمایش های فنی تکیه میکنند در حالیکه هنوز هم به گفته بسیاری از دانشمندان، موفقیت پزشکی، 20 درصد مدیون واقعیت های علمی و پیشرفت تکنولوژیک و 80 درصد وابسته به تجربه ، مهارت و روانشناسی یعنی مثلا توجه و دقت پزشک است.

مثل گذشته و بیشتر از گذشته هرکس میخواهد خودش آنچه را که در گذشته تجربه شده است خودش هم تجربه کند. ماها اکثرا از تاریخ و گذشته ها درس نمی گیریم. حتی غالبا در این مورد اطلاعی نداریم و یا اطلاعات مغلوطی داریم و یا اصلا به آن اهمیتی نمیدهیم و بدین جهت اشتباه های گذشتگانمان را تکرار میکنیم.

در عصر اینترنت و فیس بوک، این وضع به مراتب بد تر هم شده است. مردم وقت ندارند. خواندن جای خودش را به «نگاهی انداختن» داده. اکثرا تیتر و خلاصه ها را می بینیم و حکممان را میدهیم. نمیدانیم مسئله دقیقا بر سر چیست اما نظر میدهیم – لایک میزنیم و کامنت مینویسیم. دسترسی به اطلاعات بطور غیر قابل تصوری بیشتر و «دمکراتیک» ترشده. هر کس میتواند هر چیزی را بخواهد بخواند و ببیند. اما نمی خواند، اینقدر مطلب را چطور میتوان خواند؟ – اما بعضی چیز ها را انتخاب کرده «می بیند.» و نظر میدهد. «نظر» هم واقعا نظر نیست.. بر دانش و تجربه مبتنی نیست. مردم 90 در صد آن «نظر» ها را ندانند هم اتفاقی نمی افتد چونکه آن «نظر» ها چیزی به دانش علاقمندان اضافه نمیکند.

تا 40-50 سال پیش فقط یک عده نخبگان بودند که «می دانستند» – مانند پزشکان، مهندسین، تاریخ دانان، زبانشناسان، سیاستمداران… اما اکثرا موضوع خود را به نسبت خوب و یا بعضی ها بسیار خوب میدانستند. نخبگان در جامعه مثل دریاچه ای کوچک ولی عمیق بودند. حالا دانش و ادعای دانستن به وسعت یک اقیانوس شده که فقط نیم انگشت عمق دارد.

نگران فرزندانتان نیستید؟دسته‌ها:یادداشت