انسان باستان

انسان پیشا تاریخ

نوشته هندریک ویلم وان لون ترجمه و تصحیح عباس جوادی فصل سوم کشتیرانی کریستوف کلمب از اسپانیا تا جزایر هندی غربی (در کارائیب آمریکا) بیش از چهار هفته طول کشید. این در حالیست که ما امروزه اقیانوس را در عرض شش… به خواندن ادامه دهید ›

دنیا سرد میشود

نوشته هندریک ویلم وان لون ترجمه و تصحیح عباس جوادی فصل دوم هوا چیزیش شده بود. انسان اولیه نمیدانست «زمان» یعنی چه. او روز تولد، سالگرد ازدواج و یا ساعت مرگ اطرافیانش را در جائی قید نمیکرد. او خبری از… به خواندن ادامه دهید ›

پايان عصر سنگ

نوشته هندریک ویلم وان لون ترجمه و تصحیح عباس جوادی فصل سوم مبارزه بی پایان برای زنده ماندن به کسانی که توانستند خود را زنده نگهدارند چیزهای زیادی یاد داد. ابزار و آلات سنگی و چوبی بهمان درجه  در رواج… به خواندن ادامه دهید ›

کلیدِ سنگ

نوشته هندریک ویلم وان لون ترجمه و تصحیح عباس جوادی فصل پنجم ————– تولد نوشتار در مصر پنجاه سال قبل از تولد عیسی مسیح، رومی ها سواحل شرقی دریای مدیترانه را فتح کردند. یکی از کشور هائی که آنها تسخیر کردند،… به خواندن ادامه دهید ›

سرزمین زندگان، سرزمین مردگان

نوشته هندریک ویلم وان لون ترجمه و تصحیح عباس جوادی فصل ششم انسان حیوانی است که پیوسته در جستجوی خوراک بوده است. انسان همیشه به سمتی روانه شده که در آنجا یافتن خوراک و ساختن خانه آسان بوده است. ظاهرا شهرت… به خواندن ادامه دهید ›

فراز و فرود مصر

ما در آمریکا اغلب می شنویم که میگویند «تمدن همیشه به سوی غرب حرکت میکند.» گذشتۀ تاریخی این طرز فکر آن است که نخستین پیشگامان کشف آمریکا تمام اقیانوس آتلانتیک را درنوردیدند و در سواحل شرقی آمریکا یعنی «نیو انگلند»… به خواندن ادامه دهید ›

آشور و بابل: دیگ بزرگ آمیزش سامی

نوشته هندریک ویلم وان لون ترجمه و تصحیح عباس جوادی فصل یازدهم: آشور و بابل، دیگ بزرگ آمیزش سامی ما معمولا آمریکا را نوعی «دیگ آمیزش قومی»  اقوام و طوایف دنیا می نامیم، نوعی دیگ آش شله قلمکار. منظور ما… به خواندن ادامه دهید ›

داستان موسی

نوشته هندریک ویلم وان لون ترجمه و تصحیح عباس جوادی فصل دوازدهم در خط باریک افق دوردست گرد و خاک کوچکی پیدا شد. دهقان فقیر بابلی که روی مزرعه کوچک خود کار میکرد، این را دید. او با خود گفت:… به خواندن ادامه دهید ›

دمشق، شهر تجارت

نوشته هندریک ویلم وان لون ترجمه و تصحیح عباس جوادی فصل چهاردهم: دمشق، شهر تجارت شهر های باستانی مصر ازبین رفتند. نینوا و بابل امروزه تپه هائی پوشیده با خاک و آجر هستند. «خانه خدا» در اورشلیم زیر ویرانه های… به خواندن ادامه دهید ›

فنیقی ها، راندن کشتی ها به آنسوی افق

نوشته هندریک ویلم وان لون ترجمه و تصحیح عباس جوادی فصل پانزدهم: فنیقی ها، راندن کشتی ها به آنسوی افق پیشاهنگ باید آدمی جسور و کنجکاو باشد. گیریم که کسی در دامنه های یک کوه زندگی میکند. هزاران نفر، میلیون… به خواندن ادامه دهید ›

ایران، یونان و پایان دنیای باستان

نوشته هندریک ویلم وان لون ترجمه و تصحیح عباس جوادی فصل هفدهم: ایران، یونان و پایان دوران باستان آنگونه که دیدیم، داستان انسان باستان سرگذشت دست آوردهائی شگفت انگیز بود. در امتداد رود نیل، در میانرودان و سواحل دریای مدیترانه،… به خواندن ادامه دهید ›