سایت عباس جوادی Abbas Djavadi's Website

انسان باستان rss

من این کتاب «انسان باستان» نوشته هندریک ویلم وان لون را تصادفا دیدم. بعد فهمیدم که به زبان های زیادی ترجمه نشده ، از جمله تا جائیکه میدانم از این کتاب ترجمه فارسی در دست نیست اما دو سال پیش به ترکی ترجمه شده است. با حرص و ولع این کتاب را از اصل انگلیسی اش خواندم.
تاریخ همانند ریاضیات از این جهت مهم است که ابزاری به دست آدمی میدهد تا بکمک ریاضیات منطق و طرز فکر منطقی را یاد بگیرد وبه یاری تاریخ اجزاء مختلف حوادث را بتواند بهم وصل کند و آنچه را که اتفاق افتاده در بُعد زمانی و در گستره مکانی اش بهتر ببیند تا دچار اشتباه نشود.
هندریک ویلم وان لون یک تاریخ نویس هلندی – آمریکائی است که در سال های 1920 یعنی حدود 90 سال پیش در سنین جوانی به آمریکا مهاجرت کرد. از او ده ها اثر تاریخی در باره هلند، آمریکا، اروپا و جهان مانده است. وان لون همیشه سعی کرده تاریخ را به زبان مردم و بطرز ساده فهم بنویسد. داستان «انسان باستان» هم بهمین صورت نوشته شده. وان لون این کتاب را حتی قصدا برای دو پسر خود و دیگر کودکان و نوجوانان نوشته تا دنیا و محیط دور و بر خود را بهتر بشناسند و دچار توهمات و پیشداوری ها نشوند و از طرف دیگر گول دروغ ها و غرض ورزی های جاهلانه را نخورند.
وقتی این کتاب را میخوانید متوجه خواهید شد که بعضی از اطلاعات علمی و یا تاریخی آن نسبت به دانش امروزی ما «کهنه شده» محسوب میشوند. اما بنظرم این چندان مهم نیست. اصل داستانی که وان لون در باره انسان باستان و تمدن های اولیه تعریف میکند هنوز درست و شیرین جلوه میکند.
با رشد سن، صبر من برای کار ترجمه کمتر شده. اما فکر کردم که براستی حیف است این کتاب را در زبان فارسی نداشته باشیم. بنا بر این تصمیم گرفتم بدون عجله و آهسته آهسته، فصل به فصل آن را به فارسی ترجمه کنم و ابتدا در «چشم انداز» منتشرش کنم تا بعد اگر نصیب شد بصورت اف دی پی تمام کتاب را در اختیار همگان قرار دهم. فقط این را هم اضافه کنم که در موارد بسیار کمی از جمله زمانیکه اصل کتاب نمونه هائی در رابطه با ویژگی های آمریکا و یا زبان انگلیسی میدهد که برای خواننده معمولی ایرانی چندان قابل فهم نیست و یا در موارد حتی کم تری که برای فهم بهتر مطلب نیاز به توضیحاتی بوده که در متن اصلی نیست، آن متن اصلی را تا حدی تغییر داده و با این کار تنها و تنها کوشش کرده ام درک موضوع و نیت نویسنده را بهتر به خواننده ایرانی منتقل و فهم آن را آسانتر کنم.

– عباس جوادی، ژوئیه 2014
————————————-

در باره کتاب «انسان باستان»

(0)
18 ژانویه, 2016

مقدمه مترجم من اصل انگلیسی این کتاب «انسان باستان» نوشته هندریک ویلم وان لون را تصادفا دیدم. بعد فهمیدم که به زبان های زیادی ترجمه نشده، از جمله تا جائیکه میدانم از این کتاب ترجمه فارسی در دست نیست اما دو سال پیش به ترکی ترجمه شده است. با حرص و ولع این کتاب را از… ادامهٔ مطلب ›

انسان پیشا تاریخ

کشتیرانی کریستوف کلمب از اسپانیا تا جزایر هندی غربی (در کارائیب آمریکا) بیش از چهار هفته طول کشید. این در حالیست که ما امروزه اقیانوس را در عرض شش ساعت با یک ماشین پرنده پشت سر میگذاریم. 500 سال پیش برای نسخه برداری دستی از یک کتاب چهار سال لازم بود. امروزه به کمک ماشین های… ادامهٔ مطلب ›

دنیا سرد میشود

هوا چیزیش شده بود. انسان اولیه نمیدانست «زمان» یعنی چه. او روز تولد، سالگرد ازدواج و یا ساعت مرگ اطرافیانش را جائی قید نمیکرد. او خبری از روز و هفته و سال نداشت. وقتی صبح آفتاب در میامد، نمیگفت: «به به، یک روز دیگر شروع شد!» میگفت: «روشن شد» و با استفاده از نورهای آفتاب نورسیده،… ادامهٔ مطلب ›

پايان عصر سنگ

مبارزه بی پایان برای زنده ماندن به کسانی که توانستند خود را زنده نگهدارند چیزهای زیادی یاد داد. ابزار و آلات سنگی و چوبی بهمان درجه  در رواج بودند که امروز ابزار فولادی رایج شده اند. بتدریج تبر صیقل یافته جای تبرهای نتراشیده قبلی را گرفت که خیلی هم بدرد بخور تر از قبلی ها… ادامهٔ مطلب ›

قدیمی ترین مکتب نوع بشر

ما کودکان یک عصر عملی هستیم. در داخل خودروهای کوچکمان که نامشان را اتوموبیل گذاشته ایم مینشینیم و از نقطه ای به نقطه ای میرویم. اگر بخواهیم با دوستی که بیش از هزار کیلومتر از ما دور است صحبت کنیم فقط دو سه دگمه یک دستگاه کوچک را فشار میدهیم و بعد صحبت میکنیم. شب ها… ادامهٔ مطلب ›

کلیدِ سنگ

تولد نوشتار در مصر پنجاه سال قبل از تولد عیسی مسیح، رومی ها سواحل شرقی دریای مدیترانه را فتح کردند. یکی از کشور هائی که آنها تسخیر کردند مصر بود. رومی ها که در تاریخ چنین نقش بزرگی بازی کرده اند، قوم با استعدادی بودند. آنها پُل ها و راه ها ساختند و با لشکری کوچک… ادامهٔ مطلب ›

سرزمین زندگان، سرزمین مردگان

انسان حیوانی است که پیوسته در جستجوی خوراک بوده است. انسان همیشه به سمتی روانه شده که در آنجا یافتن خوراک و ساختن خانه آسان بوده است. ظاهرا شهرت دلتا و سرزمین های اطراف رود نیل در دوران باستان هم معروف عام بوده است. انسان های وحشی از هر نقطه دنیا به اینجا آمده در سواحل این… ادامهٔ مطلب ›