سیدهای ایران

سیدهای ایران: (4) اشتغال و نفوذ محلی

اشتغال سید ها میسیونر آمریکائی ساموئل ویلسون که خود مدتی طولانی در ایران و بخصوص تبریززندگی کرده بود، در سال 1890 در باره سید ها می نوشت: «بسیاری از آنها انسان های متمول و محترمی هستند، با اینهمه در یک… به خواندن ادامه دهید ›

سادات ایران: (3) احترام همراه با ترس

نوشته: ویلم فلور ترجمه و تلخیص: عباس جوادی نوشته زیر سومین بخش از چکیده رساله ای است به قلم ایرانشناس معروف هلندی-آمریکائی ویلم فلور در باره نقش اجتماعی و سیاسی سید ها در ایران دوره قاجارطبق منابع اروپائی که در… به خواندن ادامه دهید ›

سادات ایران: (1) یعنی چه «سیّد»؟

نوشته: ویلم فلور ترجمه و تلخیص: عباس جوادی نوشته زیر نخستین بخش از چکیده رساله ای است به قلم ایرانشناس معروف هلندی-آمریکائی ویلم فلور در باره نقش اجتماعی و سیاسی سید ها در ایران دوره قاجارطبق منابع اروپائی که در… به خواندن ادامه دهید ›