عوامل هویت قومی

عوامل هویت قومی (۲): مذهب، سرزمین مشترک، تاریخ و اساطیر

دین و مذهب عباس جوادی – عامل دین و مذهب نقش به سزایی در شکل گیری گروه های قومی و بخصوص گروه های قومی پیشا مدرن داشته است. اصولا اقوام و قبایل بدوی و کوچنده صاحب دین سازمان یافته ای… به خواندن ادامه دهید ›