مقاله های قدیمی

استاندارد کردن ترکی آذری ایران

عباس جوادی – بخش اول این سلسله مقالات را در «سه معیار پیشرفت ترکی آذربایجانی ایران – یکم: الفبا» تقدیم خوانندگان کرده و آنجا وعده داده بودم که که بزودی در باره معیار دوم یعنی استانداردیزاسیون و معیار سوم که… به خواندن ادامه دهید ›

دکتر هدایت خاقانی: مسائل و مشکلات آذربایجان

عباس جوادی – بیست و چند سال پیش آقای دکتر هدایت خاقانی در مجله «وارلیق» چاپ تهران مقاله مفصلی نوشته در رابطه با وضع زبان و ادبیات ترکی آذری در ایران به نوشته های سه نفر جواب دادند: یکم: به… به خواندن ادامه دهید ›

و معیار سوم پیشرفت ترکی آذربایجانی ایران: مدرنیزاسیون

اینهم بخش سوم و پایانی سلسله گفتار «سه معیار پیشرفت ترکی آذربایجانی ایران» که در باره مدرنیزاسیون است (برگرفته از کتاب «آذربایجان و زبان آن» چاپ 1989 در برکلی، کالیفرنیا). در این بحث تاکید بنده اساسا بر مدرنیزاسیون کلمات، اسامی… به خواندن ادامه دهید ›