آنتونیو تنرئیرو

500 سال پیش، از شیراز تا تبریز

آنچه میخوانید بخش دیگری از چرکنویس ترجمه سیاحتنامه آنتونیو تنرئیرو Antonio Tenreiro سیاح پرتغالی است که در سال 1525 یعنی نزدیک به 500 سال پیش از ایران دیدن کرده است. یکی دو بخش این سیاحتنامه را که در باره جنوب… به خواندن ادامه دهید ›