انسان باستان

انسان پیشا تاریخ

نوشته هندریک ویلم وان لون ترجمه و تصحیح عباس جوادی فصل سوم کشتیرانی کریستوف کلمب از اسپانیا تا جزایر هندی غربی (در کارائیب آمریکا) بیش از چهار هفته طول کشید. این در حالیست که ما امروزه اقیانوس را در عرض شش… به خواندن ادامه دهید ›

دنیا سرد میشود

نوشته هندریک ویلم وان لون ترجمه و تصحیح عباس جوادی فصل دوم هوا چیزیش شده بود. انسان اولیه نمیدانست «زمان» یعنی چه. او روز تولد، سالگرد ازدواج و یا ساعت مرگ اطرافیانش را در جائی قید نمیکرد. او خبری از… به خواندن ادامه دهید ›

سرزمین زندگان، سرزمین مردگان

نوشته هندریک ویلم وان لون ترجمه و تصحیح عباس جوادی فصل ششم انسان حیوانی است که پیوسته در جستجوی خوراک بوده است. انسان همیشه به سمتی روانه شده که در آنجا یافتن خوراک و ساختن خانه آسان بوده است. ظاهرا شهرت… به خواندن ادامه دهید ›