اوکرائین

اوکرائین: زبان همچون عامل وصل و فصل

ما برای وصل کردن آمدیم، نی برای فصل کردن آمدیم. ؟ دنیای دیوانه ای شده است، نه؟ اوكرائينی، روسی (و در كريمه در ضمن تاتارى) – در اوكرائين زبان بجاى آنكه مردم را بهمديگر وصل كند، به عامل جدائى تبديل… به خواندن ادامه دهید ›