تاتارهای کریمه

مصطفی جمیلوف: «هیچ چیز نمیتواند تجزيه اوکرائین را توجیه کند»

عباس جوادی – شخصا برای من امروز دیدار با مصطفی جمیلوف از خاطره های ماندنی بود، چیزی که به این سادگی ها از خاطر انسان پاک نمیشود. با آن لحن متین، آرام و همراه با احترام به همه، و در عین حال… به خواندن ادامه دهید ›