ترکی آذری

به کار بردن تعبیر«ترکی آذری» غلط نیست

عباس جوادی – 26 سال پیش در یک مجله چاپ استانبول* مقاله ای در باره نام زبان ترکی آذربایجان نوشته بودم. اجازه دهید کم و بیش همان حرف ها را بطور خلاصه تکرار کنم: یکم: زبانی که ما در آذربایجان بکار… به خواندن ادامه دهید ›