ترکی

چگونه نمیتوان ازوحدت سرزمینی ایران دفاع کرد؟

عباس جوادی – مصاحبه «مهرنامه» با دکتر سید جواد طباطبائی در محیط مجازی و محافلی که بهر دلیلی نسبت به موضوع اقلیت ها و اقوام ایران علاقه ای دارند سر و صدا و گرد وخاک زیادی بپا کرده است که… به خواندن ادامه دهید ›

به کار بردن تعبیر«ترکی آذری» غلط نیست

عباس جوادی – 26 سال پیش در یک مجله چاپ استانبول* مقاله ای در باره نام زبان ترکی آذربایجان نوشته بودم. اجازه دهید کم و بیش همان حرف ها را بطور خلاصه تکرار کنم: یکم: زبانی که ما در آذربایجان بکار… به خواندن ادامه دهید ›