ترک زبان ها

کتاب«ترک زبانان»

عباس جوادی – Doğan Kuban, Ergun Çağatay: Türkçe Konuşanlar, İstanbul 2007 دوغان کوبان و ارگون چاغاتای: ترک زبانان، استانبول 2007.  اين كتاب را حتما به كسانى كه ميخواهند اطلاعات كلى در باره ملل و اقوام ترك زبان دنيا داشته باشند… به خواندن ادامه دهید ›