روز های هفته

نام روز های هفته

نام روز های هفته در آذربایجان، آسیای میانه و ترکیه آذربایجان ایران: دوشنبه doşənbə سه شنبه (ندرتا: چارشنبه آخشامی) seşənbə چارشنبه çarşənbə پنجشنبه (ندرتا: جمعه آخشامی) pənşənbə جمعه cümə شنبه şənbə یکشنبه yekşənbə جمهوری آذربایجان: بازار ارته سی bazarertəsi چرشنبه آخشامی… به خواندن ادامه دهید ›