عبدالقادر مراغی

«اصل موسیقی ترکی عثمانی از ایران و آذربایجان است»

پروفسور «خلیل اینالجیق» (اینالجیک) به گواهی اکثر دانشمندان و تاریخشناسان ترکیه و خارج از آن، بزرگترین تاریخشناس معاصر ترکیه است. تخصص استاد اینالجیک در زمینه تاریخ عثمانی است. آنچه که ترجمه اش را در زیر تقدیم میکنیم بخش فوق العاده… به خواندن ادامه دهید ›