علی اکبر دهخدا

دهخدا و براون

چشم انداز – آنچه میخوانید فصلی از کتاب دکتر حسن جوادی، استاد سابق دانشگاه های تهران، برکلی و جورج واشنگتن تحت عنوان «ادوارد براون و ایران» است. کتاب «ادوارد براون و ایران» در مرحله ویراستاری و آماده سازی برای چاپ… به خواندن ادامه دهید ›

شعر «ای مرغ سحر» دهخدا و «بیاد آر» آلفرد دوموسه

حسن جوادی – شعر «ای مرغ سحر » دهخدا را همه بخاطر داریم که چگونه شبی در ایوردون سوئیس دوست از دست رفته اش میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل را درخواب می بیند که به اومی گوید «چرا نگفتی او… به خواندن ادامه دهید ›