قزاقستان

روسى همچنان زبان برتر آسياى ميانه است

25 سال بعد از سقوط اتحاد شوروى، بنظر ميرسد زبان روسى به آسياى ميانه برگشته است – اين بار راحت تر و بدون فشار و تحميل از طرف مسكو، مسئولين حزب كمونيست و يا مداخله بوروكراتهاى محلى روس.. قزاقستان از… به خواندن ادامه دهید ›