پیشداوری

کلمات خارجی در فارسی و ترکی و سیاست «پاکسازی» زبان

عباس جوادی – من هنوز یادم است که در دوران پهلوی در بعضی کتابها و روزنامه جات میخواندیم که زبان ترکی که ما در آذربایجان صحبت میکنیم «معجونی از فارسی، ترکی و عربی» است و در واقع به ادعای آنها… به خواندن ادامه دهید ›