پ.کا.کا.

ترکیه، «پ کا کا»، ایران و منطقه

عباس جوادی – اجازه بدهید بعضی داده ها، اطلاعات و گمانه زنی های باصطلاح «منابع آگاه» را اینجا ردیف کنم، نتیجه گیری ها با شما. 1. طبق اطلاعات جدید، سازمان امنیت ملی ترکیه («میت») جهار سال پیش تحلیلی ازوضع موجود… به خواندن ادامه دهید ›

بازگشت هوای پائیزی به مناسبات ایران و ترکیه

عباس جوادی – بعد از یک دوران ده ساله بهبود چشمگیر مناسبات ایران و ترکیه بنظر میرسد این مناسبات باز رو به سردی گذاشته اند. پیش از انقلاب اسلامی بسیاری ها با اشاره به سنت مناسبات خوب بین ایران و… به خواندن ادامه دهید ›