گالوپ

«رنج دوستی» بلغار ها، ارامنه و ایرانی ها…

عباس جوادی – موسسه بین المللی گالوپ لیست کشور هائی را منتشر کرده که مردمش میگویند با مشقت زندگی میکنند، رنج میکشند و یا «می پلکند.» در دنیا کمی بیشتر از یک نفر از ده نفر میگوید که زندگی اش «مشقت… به خواندن ادامه دهید ›