Languages

Azerbaycan Türkcesinin Adlandırılması

عباس جوادی – این مقاله را در سال 1987 به ترکی ترکیه نوشته با تیتر Azerbaycan Türkçesinin Adlandırılması Hakkında Bazı Notlar در نشریه: Türk Dünyası Tarih Dergisi (Haziran 1987) منتشر کرده بودم. لطفا اینجا را کلیک کنید: AZ Turkcesi