در باره ریشه نام تازیک/تاجیک

عباس جوادی – نام و تعبیر «تاجیک» (به معنی نام بخش مهمی از مردم ماوراءالنهر که فارسی زبان هستند) به احتمال قوی در اوایل اسلام در ماوراءالنهر رایج شده است. در این دوره ایرانیان بومی ماوراءالنهر (سغد، خوارزم و به… به خواندن ادامه دهید ›

نوشته‌های تازه