دورانت: چالش اسلام: عثمانیان و صفویان

پیشگفتار این فصل از «تاریخ تمدن» ویل دورانت نُه گفتار گذشته با عنوان «دورانت: ایران باستان» در تارنمای «چشم انداز» منتشر شد. آنچه که اکنون می خوانید فصل «چالش اسلام» از جلد هفتم («آغاز عصر خرد»)  در اثر کلاسیک و… به خواندن ادامه دهید ›

نوشته‌های تازه