مقدمه کتاب جدید «ز ایران و ترکان و از تازیان»

آنچه میخوانید طرح مقدمه کتابی با عنوان «ز ایران و ترکان و از تازیان – تاریخ همگرانی ایرانیان و ترکان» است که امیدوارم در چند ماه آینده منتشر شود. روشن است که اشاره این عنوان کتاب به شعر معروف فردوسی… به خواندن ادامه دهید ›

نوشته‌های تازه