مهاجرت معکوس ترک ها به ایران

در دوره آق قویونلو ها «پادشاه حسن» (آنگونه که اوزون حسن در دوره سلطنت خود نامیده می شد) قبایل ترکمن ولایات روم، ارمنستان، عراق، و شام را به بازگشت به شرق یعنی ایران فراخوانده بود. مورخین، سقوط حکومت آق قویونلو… به خواندن ادامه دهید ›

نوشته‌های تازه