نام و حدود ایران در المسالک والممالک، ۱۲۰۰ سال پیش

همانگونه که در غرب، استرابوی یونانی (63پ م-23م) را پدر جغرافیاشناسی غربی-اروپایی می شمارند، در شرق مسلمان نیز ابن خرداذبه ایرانی (ابوالقاسم عبیدالله بن خردادبه و یا «ابن خرداذبه»، 211 تا 300ق و یا 826 تا 912م)  بخصوص با کتاب خود… به خواندن ادامه دهید ›

نوشته‌های تازه