نابغه های سرگردان: بیرونی و ابن سینا

عباس جوادی – آنچه که می خوانید، آخرین قسمت فصل سامانیان در کتاب «ایرانیان و ترکان ماوراءالنهر در اوایل اسلام» است (در این لینک). این فصل با شرح کوتاه رواج علم و ادب در دوره سامانیان به پایان رسیده بود…. به خواندن ادامه دهید ›

نوشته‌های تازه