جوشوا فیشمن: زبان و هویت قومی

Fishman
بعد از گذشت تقریبا 13 سال این کتاب مراجعه و فراگیر پروفسور جوشوا فیشمن در باره زبان و هویت قومی را دوباره میخوانم. مثل کتاب درسی باید روی تک تک فصل ها کار کرد و به سوال ها جواب داد و منابع پیشنهادی را مطالعه کرد. تا  جائی که میدانم فراگیر ترین کتابیست که تا حالا در باره روابط بغرنج زبان و هویت قومی (همه جوانب آن از جمله اقتصاد، تحصیل، روانشناسی و غیره) نوشته شده. فیشمن همه کتاب را ننوشته و بغیر از چند مقاله خود او، ده ها مقاله دانشمندان سرشناس دیگر شامل این کتاب شده است. نمونه های زبانها از آمریکا، اروپا، آفریقا و آسیای جنوب شرقی و اقیانوس ارام داده شده مورد بحث قرار میگیرند. به دنیای اسلام از جمله خاورمیانه، اعراب، ایران و زبان های ترکی ترکیه و آسیای میانه در این کتاب پرداخته نمیشود اما بنظر بنده مطالب و نتیجه گیری هایش برای همه جوامع و زبانها آموزنده است.

اگر به موضوع علاقه دارید، انگلیسی میدانید، وقت و حوصله خواندن دارید و حاضرید 30-40 دلار برای این کار خرج کنید حتما پیدا کنید و بخوانید.
 دسته‌ها:زبان، هویت و ملیت