گاهشمار تاریخ ایران و ماوراءالنهر تا سال ۱۵۰۰

(از ابتدا تا قرن شانزدهم. تاریخ های داده شده تقریبی و میلادی هستند.)دسته‌ها:ماوراءالنهر و اسلام, ریگ آمو