دوره معاصر

دوره های تاریخ

در مباحث و مقالات تاریخی از دوره پیشا تاریخ (ما قبل تاریخ)، دوره باستان، قرون وسطی (سده های میانه) و یا دوره معاصر و مدرن سخن میرود. اینها یعنی چه؟ هرکدام کی شروع میشود و کی به پایان میرسد؟ مراحل… به خواندن ادامه دهید ›