ماد و آتروپاتن

زبان اقوام پیش از مادها چه بود؟

س – آن اقوام و قبایلی که دو تا یک هزار سال پیش ازماد های ایرانی در آذربایجان بودند به کدام زبان سخن میگفتند؟ ج – از دوران پیشا تاریخ آذربایجان، شواهد بسیاری از قبیل یافته های تپه باستانی حسنلو (۶۰۰۰ سال… به خواندن ادامه دهید ›

ریشه نام آذربایجان چیست؟

تا اواخر هخامنشیان یعنی تا سال 300  پیش از میلاد نام آذربایجان وجود نداشت. این منطقه بخشی از امپراتوری ماد بود که در منابع یونانی که تمام سرزمین ایران کنونی را ابتدا مادای (ماد)  و سپس پرسیس (پارس)  مینامیدند همچون «ماد… به خواندن ادامه دهید ›

جایگاه زبان مادی و مشتقات بعدی آن

در این نوشته میخواهیم بطور خلاصه، تا اندازه ای که از دستمان برمیاید و برای دانش امروزی زبانشناسی تاریخی روشن است، به سرگذشت زبان  مادی دردوره باستان  و تغییر و تحول آن بصورت زبان ها و لهجه های بعدی و… به خواندن ادامه دهید ›