ترکی، آذری، ترکی آذربایجانی، ترکی آذری

عباس جوادی – این مقاله را با تیتر «یادداشت هائی درمورد نامگذاری ترکی آذربایجانی» در سال 1987 در مجله «بررسی های تاریخی ترکی» منتشره در استانبول به چاپ رسانیده بودم. لبّ مطلب این مقاله این است که تعبیر «زبان آذربایجانی» (طوری که در جمهوری آذربایجان برای نامیدن زبان ما رایج بود و هنوز هم هست) اشتباه است. زبان ترکی است اما برای مشخص کردن «نوع» جغرافیائی آن درست تر است گفته شود «ترکی آذربایجانی» و یا ساده ترش «ترکی آذری». در مقاله همچنین گفته میشود حساسیت بعضی ها نسبت به کلمه «آذری» که مثلا در ترکیه و حتی غرب برای نامیدن ترکی آذری به کار برده میشود بی مورد است چونکه در اینجا منظور نه آن زبان ایرانی  قدیم  است بلکه نوع آذربایجانی ترکی است که از قرن های پانزدهم و شانزدهم در آذربایجان قفقاز و ایران راه مستقل تر پیشرفت و تکامل خود را نسبت به ترکی عثمانی در پیش گرفت.

  Please click  Azeri Language Name  لطفا کلیک کنید

This is what I wrote back in June 1987 in the Istanbul-based «Turk Tarih Arastirmalari Dergisi,» obviously in Turkish. Conclusion: «Azerbaijani,» as the language is called in the Republic of Azerbaijan, is definitely incorrect. The term «Azeri» alone is easy to say, but maybe still misleading in essence. «Turkish» (or «Turki» as it is called in Iran) overlaps with Turkey’s Turkish. Best is, I believe to call it «Azerbaijani (or Azeri) Turkish.»دسته‌ها:تورکی Türkçe, زبان و ادبیات