الفبا و املای ترکی آذری

Torki Azari

بنده از نظر کاربرد الفبا و املای ترکی آذری در ایران نگران دو موضوع هستم، یکم: استفاده بی رویه از الفبای لاتین (چه ترکی ترکیه و ترکی جمهوری آذربایجان و چه صرفا انگلیسی) و دوم: املاهای بی بند و بار به سلیقه شخصی و گروهی که سنت املای ما در هزار سال گذشته را زیر پا میگذارد مانند املاهائی از قبیل «کیتاب» («کتاب») و یا «عؤمور» («عمر»).

ما بیش از هزار سال است که ترکی ایران را با الفبای فعلی ایران مینویسیم یعنی الفبای عربی با چند حرف مخصوص فارسی مانند «ژ» که در ترکی هم هستند. بیش از هزار سال است که ما چه در فارسی و عربی و چه در ترکی «کتاب» را «کتاب» (و نه «کیتاب») و «عمر» را «عمر» (و نه «عؤمور») و یا نام کشور «مصر» را «مصر» (و نه «میصیر») نوشته ایم. قواعد املا البته طی سالیان دراز در هر زبان کم و بیش تغییر مییابد و در فارسی و ترکی هم تغییر یافته است. در ترکیه و آذربایجان قفقاز هم همینطور بود. ولی در آنجا بعد از هزارسال الفبا را در اوایل قرن گذشته عوض کرده و الفبای لاتینی را در پیش گرفتند که حروف بخصوص و جدیدی به آن اضافه شده است.

بنظر بنده تغییر کلی الفبا زمین لرزه بزرگی در تاریخ و ادبیات مکتوب یک زبان است و باعث سکته ای جدی در حافظه تاریخی و فرهنگی متکلمین آن زبان شده و بین مردم و گذشته فرهنگی و تاریخی اش جدائی خطرناکی ایجاد میکند. تغییر الفبای ترکی در ترکیه و آذربایجان قفقاز جای بحث داردو شخصا بنظر من ناشی ازشرایط سیاسی اوایل قرن بیستم و بطور مشخص فشار سیاسی مسکو در مورد آذربایجان و سیاست زدگی در مورد ترکیه بوده بدون آنکه مسئولین امور به تاریخ و سنت فرهنگ و زبان خود و تاثیرات کمی دراز مدت تر این تغییرات فکرچندانی بکنند. اما، خوب، این کار خود آنهاست و به ما بعنوان آذربایجانیان ایران حداقل مستقیما مربوط نیست.

و لیکن ما در ایران تغییر الفبائی نداشتیم و چنین چیزی را نه در مورد فارسی و نه ترکی آذربایجان ایران تجربه نکرده ایم. هر چه نوشته ایم با همین الفبا و خط عربی – فارسی ایران بوده. این امر در مورد فارسی حدالامکان خوب کار کرده و اجرا شده. اما بعد از رضا شاه هم تحصیل بزبانی جز فارسی اصولا ممنوع شده و هم چاپ و انتشارات ترکی آذری و یا کُردی و غیره شدیدا محدود گشته است.

یعنی در همین مدت 90 سال اخیر که همزمان با رشد کار چاپ و انتشار، مرکزی شدن و گسترش تحصیل و آموزش و مطبوعات و رسانه ها بوده ما ازجهت فارسی و استاندارد شدن آن پیشرفت خوبی کرده ایم اما از نظر ترکی آذری ایران از این امکانات محروم بوده و فقط متکی به کوشش شخصی و یا گروهی چند نفر بوده ایم. این وضع هم در عمل هرج و مرج شدیدی در نوشتن و خواندن ترکی آذری ایران بوجود آورده است چرا که بخاطر نبودن یک استاندارد در ایران، معیار روشنی برای واژگان، املا و یا دستور زبان و تلفظی نبوده است که همه ملزم به رعایت آن باشند.

امروزه املای ترکی آذری ایران در هرج و مرج است. املا های سنتی شعرکلاسیک مانند فضولی و یا مثلا دوران مشروطه و «هوپ هوپ نامه» و یا بعد تر یعنی معجز و شهریار و دهه 1340 را میدانیم. اما 30-40 سال است که بخصوص با تحصیل و زندگی صد ها هزار نفر در ترکیه و بعد تر سقوط شوروی، استقلال جمهوری آذربایجان و افزایش رفت و آمد به آذربایجان قفقاز تاثیر الفبای لاتین این دو کشور و املا و حتی واژگان و دستور زبان و تلفظ مخصوص بخود آنها در نوشتن و املا و حتی الفبای ترکی آذری ایران بیشتر شد و بی نظمی در این زمینه بُعد بمراتب گسترده تری یافت. حتی در داخل کشور بعضی ها بصورت شخصی و یا گروهی قواعدی برای املا ساختند، «کتاب» را «کیتاب» نوشتند، به «عکس» به سبک باکو «شکیل» گفتند و یا «مدرسه» خودمان را به سبک باکو «مکتب» و یا به تبعیت از ترکیه «اوخول» نامیدند – و نه فقط این: حتی بعضی ها بصورت شخصی و یا گروهی الفبا را یکسره عوض کرده شروع به نوشتن به لاتین (غالبا هر کس به سبکی و اکثرا مخلوطی از ترکی ترکیه و باکو) نمودند.

دلیل اصلی که برای تغییر الفبا و یا حتی تغییرات اساسی در املای سنتی کلمات آورده میشود این بوده و هست که چون الفبای فارسی «آوائی» (یعنی «فونتیک») نیست و مثلا آواهای باصدا (یعنی مصوت ها) را خوب منعکس نمیکند و یا برای یک آوا مانند «ز» چند حرف هم آوا (ز-ض-ظ-ذ) دارد نوشتن و خواندن مشکل میشود و این گویا باعث بیسوادی شده و مانع پیشرفت جامعه میگردد!!

خیلی معذرت میخواهم. این دیگر بیسوادی مدعیان اين قبيل حرف ها هست و نه بیسوادی مردم. ریشه بیسوادی در سیاست و عوامل اجتماعی مانند نبودن تحصیل، مدارس، کتاب و آموزگار است و نه الفبا و یا املا. بااین حساب باید ژاپنی ها و چینی ها و روس ها اول الفبای لاتین را قبول ميكردند تا پیشرفت کنند و يا بايد مردم همه کشور هائی که الفبای لاتین دارند پیشرفته و یا کاملا باسواد میبودند که چنین نیست.

تازه همه میدانیم که در موضوع املا هم این ادعا صحیح نیست. زبانهای فرانسوی، انگلیسی و یا حتی آلمانی هم که از الفبای لاتین استفاده میکنند املاهای کاملا آوائی («فونتیک») ندارند. مثلا در فرانسه انواع صرف یک فعل ممکن است یک نوع تلفظ شود اما چهار پنج نوع مختلف نوشته شود و يا در آلمانى حرف

S

بعضى جا ها «س» و در بعضى محيط هاى املائى «ز» صدا ميدهد.

این تصورات و ادعا ها که اگر الفبا را عوض کنیم و یا املا را بطور رادیکال تغییر دهیم زود و بطور ساده زبان را خواهیم آموخت و مملکت به سرعت پیشرفت خواهد کرد از روی بی اطلاعی و نادانی است که اگرچه احتمالا نیت خوبی انگیزه آنست اما در صورت اجرائی شدن عواقب وخیمی دارد.

خود نمونه ایران نشان میدهد که باوجود اینکه الفبای فارسی چندان آوائی نیست اما درجه باسوادی در زبان فارسی در 40-50 سال اخیر به سرعت بالا رفته در حالیکه ترک زبان های آذربایجان همچنان در زبان مادری خود بیسواد باقی مانده اند. روشن است که علت این امر نه الفبا و املا بلکه سیاست دولت ها در مورد زبان و آموزش و پرورش بوده است.

در سال های 1920 تغییر الفبای ترکی در آذربایجان قفقاز (مانند همه سرزمین های مسلمان روسیه مثل تاجیکستان و اوزبکستان و ترکمنستان) اول به لاتین و بعد به روسی بنظر بنده فاجعه بود. 70 سال بعد در بحبوحه سقوط شوروی یعنی در اواخر سالهای 1980 من یادم هست در باکو بحث قبول لاتین درگرفته بود و من نامه ای به آقای بختیار وهابزاده شاعر معروف آنجا نوشتم و به شعر خودش که چند سال قبل از آن و با تیتر «دگیشدی مین ایللیک الفبامیزی» («الفباى هزار ساله ما را تغيير داد») نوشته بود اشاره کردم. اين، شعری بود خطاب به استالین درست وقتی که دیگر انتقاد استالین چیز جدیدی نبود. حرفش این بود که با تغییر الفبای «دده بابا» یعنی فارسی – عربی استالین رابطه ما را با گذشته و تاریخ و فرهنگمان قطع کرد. گفتم آ بختیار معلم، چه شد که حالا طرفدار لاتین شدید؟ مگر لاتین رابطه ما را با «مین ایللیک الفبامیز» قطع نمیکند؟

زمان مشروطه و حتی قبل  از آن در ایران و قفقاز بعضی روشنفکران مانند میرزا فتحعلی آخوند زاده و میرزا ملکم خان کوشش میکردند در ایران الفبای فارسی و در ترکیه عثمانی الفبای ترکی عثمانی را عوض کرده به لاتین تبدیل کنند. آخوند زاده و ملکم خان به دربار ایران و عثمانی در این مورد نامه نوشته بودند. جواب مقامات ایران به آخوند زاده جالب است (به نقل از یحیی آرین پور در کتاب «از صبا تا نیما»): « الیق و انسب آن است که میرزا فتح علی آخوندزاده در باب تغییر الفبای اسلام خیالات خود را به اولیای دولت عثمانیه معروض دارد، چون که در ابتدا ملاحظهٔ این خیال در آن سلطنت شده است. ما ملت ایران اصلن به تغییر الفبای خودمان محتاج نیستیم، به علت این که ما سه رقم خط داریم: نستعلیق، شکسته و نسخ که در حسن و رعنایی بالاتر از خطوط جمع ملل روی زمین است و ما هرگز این خطوط خودمان را متروک و خط جدید میرزا فتح علی آخوندزاده و یا ملکم خان را معمول نمی‌کنیم و نخواهیم کرد.»

اصلا تصور کرده اید که آیا احتمال دارد مثلا چینی ها، یا یونانی ها، یا یهودیان، یا اعراب که در طول هزاران سال آثار ادبی و فرهنگی خود را بوجود آورده اند از خط سنتی شان انصراف کرده مثلا الفبای لاتین را قبول کنند؟ البته همه آنها املایشان را آسان تر کرده اند. اما چرا کلا الفبا را عوض نکرده اند؟ هیچ فکر کرده اید چرا نه؟

ظاهرا برای یک گروه و قوم و ملتی که سابقه آتار مکتوب ادبی و فرهنگی اش کم و کوتاه مدت است تعیین یک الفبا با حروف مشخص برای آوا های زبان آن قوم چیز عجیبی نیست. برای رشد زبان و فرهنگ آن قوم و ثبت آثارش اتفاقا خوب هم هست. بخاطر همین است که يك عده اقوام آفریقائى که آثار مکتوب نداشتند و یا خیلی کم داشتند در قرن نوزدهم و بیستم الفبای لاتین را قبول کردند. حتی زبانشناسان برای آنها این الفبا ها را درست کردند.

اما چرا ترکیه هزار و چند سال بعد از قبول اسلام و استفاده از خط عربی – فارسی از طرف اقوام ترک زبان، در سالهای بعد از اعلان جمهوری ترکیه الفبایش را تغییر داد؟ بنظرم چونکه نسبت به غرب یک شیفتگی سیاسی داشت که احتمالا از نظر سیاسی درست بود. اما الفبا چرا؟ اینها زیاده روی هائی بودند که هر نسل جدید ترکیه این را با بهای نفهمیدن آثار ادبی گذشته میپردازد. چرا آذربایجان قفقاز که هزار سال از الفبای عربی – فارسی استفاده میکرد ابتدا با موج ناسیونالیسم سالهای 1920 یک القبای مخصوص لاتین را قبول کرد، بعد بزور شمشیر کمونیسم ابتدا همان لاتین را ادامه داد، بعد بزور روسی را قبول کرد و بالاخره 25 سال پیش به لاتین گذشت؟ البته آثار ادبی ترکی آذربایجان باندازه عربی و یا فارسی نیست اما یک لحظه فکر کنید. آیا دلتان میخواست فضولی و یا حافظ را به ترکی و یا فارسی اما با الفبای لاتین بخوانید؟ آیا میتوانستید هنگام خواندن، به این اشعار همان لحن و جاذبه سنتی و کلاسیک آنها را بدهید؟ بر عکس، آيا میخواستید مثلا شعر «پرومته» گوته را به آلمانی اما با حروف فارسی – عربی بخوانید؟

من همیشه پیش خودم این فکر را کرده ام: زمانیکه روس ها ولایات شیروان و تفلیس و ایروان و دیگر ولایات قفقاز را در نیمه اول قرن نوزدهم از آن خود کردند و سپس در دوره شوروی حاکمیت مطلق خود را در قفقاز و آسیای میانه برقرار نمودند چطور شد که مسلمانان قفقاز و آسیای میانه هر بار که دیگران گفتند به این یا آن الفبا باید گذشت، قبول کردند اما چطور شد که ارامنه و گرجی ها به الفبای سنتی و اجدادی خود پیوسته صادق ماندند؟

چرا میرزا فتحعلی آخوند زاده ایرانی تبار و روشنفکر که كارمند دولت روس بود و به زبان روسی و فارسی و ترکی آذری تسلط کامل داشت به ایران و عثمانی مراجعه میکرد که الفبا را تغییر دهید اما در باره تغییر خط روسی صحبتی نمیکرد؟ و یا چرا میرزا ملکم خان ايرانى که اصلش ارمنی بود در ابتدای سالهای 1300 قمری اصرار داشت خط فارسی ایران و خط ترکی ترکیه عوض شود اما با خط ارمنی کاری نداشت؟

مشکل در الفبا و املا نیست، در سیاست دولت هاست. عجیب است. در واقع موضوع زبان به سیاست ربطی ندارد و راه حلش هم آسان و در عین حال عملی است. هر کس میتواند پیش خودش چیز هائی در باره زبان یاد بگیرد – حالا چه درست و چه غلط. اما وقتی مسئله به تحصیل و تدریس میرسد دولت ها تصمیم نهائی را میگیرند. قبلا این موضوع اینطور نبوده. از وقتی آموزش و پرورش، دولتی و مرکزی شده اینطور است. ظاهرا حکومت های ایران فکر میکنند که تا وضعی حاد و بحرانی پیش نیاید نیازی به هیچ اقدامی جدی نیست و اوضاع را میتوان با وعده های مبهم و کلی آرام کرد. اما تا دولت اقدامی نکند هرج و مرج و بیسوادی بین ترک زبانان آذربایجان ادامه خواهد یافت و هیچ ضمانتی نیست که این وضع به اوضاعی بحرانی منجرنخواهد شد.

باز نشر از 25 اوت 2013

———————–

از فیس بوک:

PFV
بهترين نمونه براى لمس حرف شما تاجيكستان است كه زبان فارسى را با الفباى روسى (سيريليك) مى نويسند. به همه فارسى زبان ها پيشنهاد مى كنم الفباى روسى را بياموزند، نصف روز بيشتر وقت نمى گيرد. آنگاه مى توانيد تمام متون رسمى در سايت هاى دولتى تاجيكستان را مثل بلبل بخوانيد… و بعد به طور ملموس آنچه جناب جوادى مورد اشاره قرار داده اند را متوجه شويد.

GG
الیفبای عربی از عمده ترین اسباب عقب ماندگی مللی است که از این الیفبا استفاده می کنند. 1000 سال قبل اولین بار ابوریحان بیرونی این حقیقت علمی را بیان کرد و گفت که الیفبای عربی برای زبان عربی خیلی نارساست

AM
ترکی را نمیدانم، اما ایرانیها در بیشترین روزگاران، زبانشان را با خط همسایگانشان نوشته اند. میخی، یونانی، عربی. آیا ایرانیان غیر از الفبای دین دبیره (اوستایی) و الفبای بسیار ناقص پهلوی، هر دو در روزگار ساسانیان، خط دیگری هم داشته اند؟ درست است که میخی هخامنشی از میخی ایلامی، وخط نستعلیق از خط کوفی کاملتر هستند اما این الفبا ها در هر حال ایرانی نیستند. وقتی فارسی به خط خارجی نوشته میشود، خواه عربی باشد خواه لاتین. اشعار وحشی بافقی را هم میشود به خط لاتین تجدید چاپ کرد.

Abbas Djavadi
اولین الفبای دنیا مگر مصری نبود؟ بعد فنیقی. کمتر ملتی الفبای مخصوص خودش را دارد و داشته. بحث اما بر سر این است که آدم نمیتواند و یا درست نیست هر بار که موجی آمد و چیزی و تمدنی مُد شد الفبایش را عوض کند. این تا حدی مثل تغییر جنسیت است. آدم که نمیتواند هر 200-300 سال یک الفبا عوض کند.

ME
بااینکه درمقایسه باشما خیلی بی سوادم ولی آقای جوادی نوشتتونو فقط چند بندشو خوندم لزومی ندیدم بقیشوبخونم، شماترک نیستین فقط ترکی بلدین، چیزی شبیه کسروی. و شما که میگین سالیان سال کتاب را کتاب نوشتین نه کیتاب، میشه این جمله را به فارسی برگردونین: «سولمازین اوغلو اولدو».؟

MP
بالا غیرتی کار به جائی نکشد که کشتی گیران نقاد شعر شوند.

Abbas Djavadi
🙂

JA
جالبه، این یارو میگه کسروی ترک نبود، ها ها ها! واقعا که!

ME@JA shoma az man ham bisavad tashrif darin, dobare bekhunin.

PFV
من فكر مى كنم چيزهايى در هم شد… مسئله اينجاست كه يك زبان با يك دسته الفبا شكل مى گيرد و هويت پيدا مى كند و به بلوغ مى رسد. مثلاً الان در اروپا بيش از ٢٠ زبان مختلف وجود دارد كه هر كدام زبان رسمى كشور يا منطقه اى است، و همگى تقريبا از يك تركيب الفبايى استفاده مى كنند. حالا فرض كنيد يكهو فراسوا اولاند رييس دولت شود و بگويد از اين به بعد با الفباى ژاپنى فرانسه بنويسيم… اصلاً فكرش را نمى شود كرد! ولى يك عده آمده اند چنين كار شاخدارى را واقعا در عمل پياده كرده اند!

زبان و ادبيات فارسى هم با همين ٣٢ حرف شكل گرفته و هويت پيدا كرده. يعنى از زمان رودكى و حتى قبل از او از همين الفبا استفاده شده تا زمان شاملو. نكته مهم هم اينكه همين هويت ادبى زبان فارسى لزوماً توسط فارس ها به وجود نيامده… چه بسيار شعرا و نويسندگان ترك و كرد و عرب و… كه در بالندگى و موجوديت فارسى با همين ٣٢ حرف الفبا نقش حياتى داشته اند.

الفباى فارسى به هيچ وجه عربى يا چيز ديگرى نيست؛ الفباى عربى هم فارسى نيست. درست همانطور كه الفباى ايتاليايى آلمانى نيست و بلعكس. تازه تفاوت ميان الفبا و شيوه نگارش در فارسى و عربى خيلى بيشتر از همين تفاوت ميان زبان هايى چون انگليسى و فرانسه و اسپانيولى و ايتاليايى و پرتغالى است.

همين را بگيريد و بكشيد تا ٣٠٠٠ سال پيش و زبان هاى باستانى.

HM
جناب آقای AM
شما در کامنتتان به «الفبای دین دبیره(اوستایی)» و «خط ناقص پهلوی» اشاره کرده اید.فکر می کنم شما هم اذعان دارید شناخت بیشتر زبان هایی چون دبیره و اوستایی می تواند موضوع بسیار جذابی باشد.مثلن خود بنده( مسلمن به دلیل کم سوادی ام) تا بحال با نمونه هایی از این خطوط «پهلوی ناقص» و «دین دبیره» آشنا بشوم. ای کاش در صورت امکان نمونه های کهن به جا مانده از این خطوط یادشده را معرفی می کردید تا کسانی مثل من نیز با این زبان ها و خطوط یادشده بیشتر آشنا شوند.

HBA
الفبا قراردادیست جهت سهولت در خواندن نوشتار یک زبان. و انتخاب الفبا در حیطه کاری زبان شناسان میباشد که کدام الفبا و برای کدام زبان متناسب تر است.
در زبان ترکی آزربایجانی یا ترکی ترکیه شما حرفهای
(ö-ü-ı-=i)
را می خواهید با کدام حرف الفبای عربی بنویسید?
الفبا پرستیژ سیاسی هر زبان میباشد کاش فرهنگستان زبان فارسی نیز الفبای لاتین را جایگزین الفبای عرب مینمود چون تمام حروف ماخذ از الفبای عربی هیچ کاربردی در زبان فارسی ندارند مانند ذ. ض. ذ. ظ. س. ص. ث.
در ضمن خواندن اشعار حافظ، فضولی، نظامی ربطی به الفبا ندارد.

Abbas Djavadi@MP
بستگی به موضوعش هم دارد. اگر درباره تولید آزوت برای کشاورزی صحبت کنید کسی جرات نمیکند الکی اظهار نظر کند. نمیدانم این سیاست و زبانشناسی و تاریخ چه مرگشان هست که همه بخودشان اجازه میدهند چپ و راست اظهار نظر کنند. حتی لازم نیست کشتی گیر هم باشی! 🙂

MP
طبق انچه که در شاهنامه امده تهمورث دیوبند پس از اسیر کردن دیوان به آنها امان داد و انها به او نبشتن را آموختند . نبشتن به خسرو بیاموختند ……دلش را به دانش بیفروختند << نبشتن یکی نه که نزدیک سی ……چه رومی چه تازی و چه پارسی << چه سغدی چه چینی و چه پهلوی ……نگاریدن انجا کجا بشنوی …. پس ایرانیان خود خطی نداشته اند وانرا از ملل واقوام همسایه گرفته و تکمیل کرده اند. من نه زبان شناس هستم و نه خط شناس ولی گمان دارم که میان زبان و خط اینهمانی ذاتی وجود ندارد کما اینکه میان کلمات و انچه که کلمات ونشانه ها بان اشاره میکنند رابطه ای ذاتی موجود نیست چون در غیر اینصورت در جهان یک زبان بیشتر نداشیتیم و همه برای نمونه گربه را گربه میگفتند و نه گربه و کت و کاتسه و کاتر وقط….اما این حقیقت را نباید بگونه ای در ک کرد که گویا هر زمان و بطور دلبخواه میشود رسم الخط موجود که صدها وشاید هزاران سال در کشوری به ان مینوشته اند و از انطریق گنجینه عظیم فرهنگی وادبی ملت یا مللی حفظ وپاسداری شده , را تغییر داد و مثلا رسم الخط پارسی را به لاتین تبدیل کرد بی انکه در نتیجه اینکار ارتباط نسلهای جدید با حجم عظیمی از گنجینه تاریخی , ادبی وفرهنگی گذشته بریده شود. در ترکیه پس از تبدیل رسم الخط عربی وقارسی به لاتین این گسست فرهنگی بوجود امده و این ادعا که تمام اثار ادبی و…. گذشته هم اکنون به رسم الخط لاتینی باز نوشته شده اند ادعائی بی بنیاد است . اگر چنین چیزی رخ داده بود لزومی نداشت که جناب اردوغان بخواهد اموزش رسم الخط قدیم را در مدارس اجباری کند. اردوغان مسلمان است ولی در عین حال یک ناسیونالیست ترک که ادعاهای زیادی دارد . انگیزه وی در این اقدام هر چه باشد در صورت عملی شدن مسلما نتیجه اش برقراری ارتباط مجدد شهروندان ترکیه با ان گنجینه ای خواهد بود که در حال حاظر فقط شماری از متخصصان به ان دسترسی دارند. نکته دیگر اینکه هموطنی نوشته بود ایرانیان زبانشان را با خط همسایگانشان (میخی) نوشته اند. از نظر استروکتور کلی ممکن است این سخن درست باشد ولی بسیار نادقیق است . خطوط میخی بابلی واسوری وحتا مادی جزو رسم الخط های نموداری یا
Idiogramm
ی است حال آنکه خط میخی پارسی رسم الخط الفبائیاست و این تقاوت بنیادی دارد با خط نموداری یا ایدیوگرامی. کارل فاولمن در کتاب معروف خود » تاریخ خط » پیرامون خط میخی پارسی مینویسد » خط میخی پارسی خصلتی ورای تمام سیستمهای دیگر خطوط میخی دارد, این خط خط الفبائی است و خط سیلابی ( هجائی) نیست خصوصا اگر این نظری که بارها ابراز شده درست باشد که تفاوت حروف بیصدا قبل از حروف صدا دار لازمه تفاوت در بیان انرا ایجاب میکند……علاوه بر ان خط میخی پارسی قرمهای دیگری را تا خط میخی بابلی واسوری و مادی نشان میدهد . » شادروان محمد تقی بهار هم در کتاب سبک شناسی مجلد نخست این تفاوت در رسم الخط هارا بر شمرده است.

MA
خط هم چون زبان پدیده ای اجتماعی-تاریخی است و نسبت به گفتار در قول سوسور جایگاهی ثانویه دارد. ارزشی که الفبای فارسی در آثار ادبی ترکی به خود حمل می کند، فارغ از آنچه همزمان انتقال می‌دهد، حامل ارزشی تاریخی است که از سده های پیشین تا کنون سیر تحولی را به خواننده‌ی آشنا با این الفبا می‌دهد.
با تغییر یک الفبای تاریخی، این هویت تاریخی هم از نوشتار زدوده می‌گردد. مزیت الفبای فارسی برای نوشتار ترکی در این است که هر ترکزبانی، می تواند لهجه‌ی خویش را از آن قرائت کند. بر خلاف الفبای لاتین که تنها یک شکل آوایی را به خواننده تکلیف می‌کند.
در مورد ناقص بودن خطوط باستانی هم که عده ای از دوستان ناآگاه را خوشحال کرده است هم باز به سوسور ارجاعتان می دهم که می‌گوید هر بازنمود تصویری از زبان ناقص است.

Abbas Djavadi
سوسور گفتید یاد دوران دانشجوئی ام افتادم

Ferdinand de Saussure – Wikipedia, the free encyclopedia
EN.WIKIPEDIA.ORG

Abbas Djavadi
البته هر خط و الفبا یعنی «بازنمود تصویری از زبان» ناقص است. اگر بخواهید بازنمود کامل فونتیک و یا حتی فونمیک بدهید ورای اینکه تقریبا غیر ممکن است، کار را فوق العاده پیچیده و تخصصی میکند و مثلا باید جدول علامات آواشناسی را بکار ببرید. اما درست است که مثلا امروز اگر چینی ها و یا ارامنه و اعراب و یهودی ها یک الفبا و قواعد املائی حدالامکان واجشناختی (فونمیک) قبول کنند خواندن و نوشتین این زبان ها اسان تر میشود اما سوال در اینجا نیست. در اینجاست که موضوع الفبا و املا فقط بر سر آسان بودن و دشوار بودن خواندن و نوشتن نیست. مسئله فرهنگ و ذخیره ادبی و علمی و فرهنگی صد ها ساله و هزاران ساله حداقل بهمان اندازه مهم است. صرفا نمیتوان چون در الفبای فارسی سه نوع حرف برای س (+ص+ث) داریم حالا الفبا را عوض کنیم. بعد از صد سال دو باره عوض کنیم و بعد از 200 سال سه باره. رابطه ما، فرزندان و نوادگان ما در آنصورت با گذشته فرهنگی و مکتوبمان مختل میشود. بالاخره هیچ این طور نیست که با فلان الفبا مردم باسواد تر و پیشرفته تر و با بهمان الفبا بیسواد تر و عقب مانده تر خواهند بود. مگر تایوان و چین و یا اسرائیل عقب مانده است؟ مگر آنها برای «باسواد شدن» و پیشرفت مجبور شده اند الفبای لاتین را قبول کنند؟ مگر اوگاندا که نه فقط الفبای لاتین دارد بلکه حتی انگلیسی زبان عملا رسمی اش است خیلی پیشرفته تر از مثلا ایران و یا کره جنوبی است؟دسته‌ها:رنگارنگ, زبان و ادبیات

برچسب‌ها:,

نطری دارید؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s