مقالات حسن جوادی

این ها چند مقاله از پسر عموی فاضل و متواضع بنده، انسان خوب و شریف، استاد سابق دانشگاه های تهران، برکلی (کالیفرنیا) و دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا، دکتر حسن جوادی است که اکثرشان جای دیگری چاپ نشده. من به ایشان یک بدهی دارم که قول داده ام همه مقالات و ترجمه های چاپ نشده شان را در یک سایت علیحده منتشر کنم ولی هنوز به این کار موفق نشده ام.

زبان ترکی در روزگار صفویان

آنچه می خوانید بخشی از مقدمه کتاب «فرهنگ ترکی جغتائی، رومی، قزلباشی، روسی و قلماقی» تالیف محمد رضا و عبدالجلیل نصیری (دوره صفویه) است که به کوشش، تصحیح و با مقمه های مفصل دکتر حسن جوادی و ایرانشناس معروف هلندی… به خواندن ادامه دهید ›

سفرهای تنررو

كتاب «سه سفرنامه» كه سال پیش در تهران چاپ شده از بسیار جهات فوق العاده جالب است. این سفرنامه ها وضع ایران و سرزمین های دور و بر آن را بین اواخر قرن دوازدهم میلادی (زمان سلطنت سلطان سنجر سلجوقی) تا اویل قرن… به خواندن ادامه دهید ›

ایروان، نخجوان، تبریز – سال ۱۶۹۴

آنچه میخوانید ترجمه فارسی دو فصل نخست از سیاحتنامه جووانی گمیلی کاریری ایتالیائی به ایران دراواخر قرن هفدهم (سال های 1690) است. این سفرنامه از نظر درک ایران در این مرحله تاریخی بسیار مهم است. سیاح تاجر ایتالیائی از عثمانی به… به خواندن ادامه دهید ›

دهخدا و براون

چشم انداز – آنچه میخوانید فصلی از کتاب دکتر حسن جوادی، استاد سابق دانشگاه های تهران، برکلی و جورج واشنگتن تحت عنوان «ادوارد براون و ایران» است. کتاب «ادوارد براون و ایران» در مرحله ویراستاری و آماده سازی برای چاپ… به خواندن ادامه دهید ›

بیزل بانتینگ

حسن جوادی – بیزل بانتینگ (1900-1985) یکی از شعرای نسبتاً مشهور نیمه قرن بیستم انگلیس است که در ایران زیاد شناخته شده نیست او ترجمه های خوب و شاعرانه ای از شعرای کلاسیک ایران کرده است، بانتینگ در شهر کوچک… به خواندن ادامه دهید ›

ادوارد براون و احمد کسروی

آنچه میخوانید بخش بسیار کوچکی از بررسی مفصل دکتر حسن جوادی، استاد سابق دانشگاه های تهران، برکلی و جورج واشنگتن تحت عنوان «ادوارد براون و ایران» است. توضیح اینکه این بخش از فصل پنجم این کتاب، «بحثی در تصوف و… به خواندن ادامه دهید ›