فاروق سومر

فاروق سومر: تاریخ ترک زبان شدن آذربایجان

مقدمه عباس جوادی مرحوم پروفسور فاروق سومر یکی از استادان ما در «دانشکده زبان، تاریخ و جغرافیا» در آنکارا بود، یکی از معتبرترین استادان دانشکده هم بود و در عین حال شهرتی بعنوان «ملیتچی» و «تُرک گرا» داشت. تخصص او… به خواندن ادامه دهید ›

ترکان قزلباش میان صفوی و عثمانی

اگر ترکان قزلباش آناطولی نبودند دولت صفوی هم تشکیل نمیشد – این چيزى است که بعضی از تاریخدانان ترکیه و بخصوص کسانی که از نظر سیاسی بیشتر بعنوان «ملی گرا» معروف شده اند ادعا میکنند. مهمترین نام های این عده… به خواندن ادامه دهید ›

Faruk Sümer: Azerbaycan’ın Türkleşmesi Tarihine Umumi Bir Bakış

آنچه خواهید خواند اصل ترکی رساله مرحوم پروفسور فاروق سومر استاد سابق دانشگاه آنکارا با تیتر:«نگاهی عمومی به تاریخ ترک زبان شدن آذربایجان» است که در سال 1976 در مجله «موسسه تاریخ ترکی» چاپ آنکارا منتشر شد. این رساله متاسفانه… به خواندن ادامه دهید ›