سرزمین شیر و خورشید

صد سال پیش در سرزمین شیر و خورشید: پیشگفتار

پیشگفتار در سلسله گفتار پیش‌رو می‌خواهم کتابی را به شما معرفی می‌کنم به‌نام «زندگی در شرق مسلمان»؛ نویسنده این کتاب «پیر پونافیدن» است که آن را به روسی نوشته و همسرش «اما کوشران پونافیدن» نیز آن را به انگلیسی برگردانده… به خواندن ادامه دهید ›

صد سال پیش روستاها و شهرهای ایران

  روستاها، نقطه‌های سبز صد سال پیش در سرزمین شیر و خورشید از کتاب: زندگی در شرق مسلمان (1911) نوشته: پیر پونافیدن ترجمۀ انتخابی و آزاد: عباس جوادی بخش دوم: روستا و شهر از دور که نگاه کنید، روستا‌های ایران… به خواندن ادامه دهید ›

صد سال پیش زندگی اجتماعی ایرانیان

صد سال پیش در سرزمین شیر و خورشید از کتاب: زندگی در شرق مسلمان (1911) نوشته: پیر پونافیدن ترجمۀ انتخابی و آزاد: عباس جوادی بخش پنجم: زندگی اجتماعی زندگی اجتماعی ایرانیان عصر‌های پیش هر طور بوده، امروز هم (صد سال پیش،… به خواندن ادامه دهید ›

صد سال پیش در چهاردیواری ایرانیان

صد سال پیش در سرزمین شیر و خورشید از کتاب: زندگی در شرق مسلمان (1911) نوشته: پیر پونافیدن ترجمۀ انتخابی و آزاد: عباس جوادی بخش هفتم: در چهاردیواری ایرانیان یرانیان خانه‌هایشان را طبق نیازهای مذهبی و عادات و رسومشان می‌سازند…. به خواندن ادامه دهید ›