رنگارنگ

صد سال پیش روستاها و شهرهای ایران

صد سال پیش در سرزمین شیر و خورشید از کتاب: زندگی در شرق مسلمان (1911) نوشته: پیر پونافیدن ترجمۀ انتخابی و آزاد: عباس جوادی بخش دوم: روستا و شهر   روستاها، نقطه‌های سبز از دور که نگاه کنید، روستا‌های ایران… به خواندن ادامه دهید ›

صد سال پیش زندگی اجتماعی ایرانیان

  صد سال پیش در سرزمین شیر و خورشید از کتاب: زندگی در شرق مسلمان (1911) نوشته: پیر پونافیدن ترجمۀ انتخابی و آزاد: عباس جوادی   بخش پنجم: زندگی اجتماعی زندگی اجتماعی ایرانیان عصر‌های پیش هر طور بوده، امروز هم (صد… به خواندن ادامه دهید ›

صد سال پیش در چهاردیواری ایرانیان

صد سال پیش در سرزمین شیر و خورشید از کتاب: زندگی در شرق مسلمان (1911) نوشته: پیر پونافیدن ترجمۀ انتخابی و آزاد: عباس جوادی بخش هفتم: در چهاردیواری ایرانیان یرانیان خانه‌هایشان را طبق نیازهای مذهبی و عادات و رسومشان می‌سازند…. به خواندن ادامه دهید ›

زبان آذربایجان در گذر زمان

زبان آذربایجان در گذر زمان عباس جوادی   یادداشت آنچه که می‌خوانید پاسخ‌های دکتر عباس جوادی به کم و بیش صد پرسش در باره زبان آذربایجان در بستر تاریخ و فرهنگ ایران و منطقه است. پرسش‌ها را «حمید آستانه» طرح… به خواندن ادامه دهید ›

جغرافیای تاریخی و نام آذربایجان

  در آغاز یک تعریف جغرافیای تاریخی از آذربایجان بدهیم… در دوران باستان، یعنی مثلاً سه هزار سال پیش، سرزمینی بنام «آذربایجان» موجود نبود. سرزمین کنونی آذربایجان بخشی از امپراتوری بزرگ ماد و پس از آن امپراتوری حتی بزرگتر هخامنشی… به خواندن ادامه دهید ›

زبان آذربایجان از اسلام تا سلجوقیان

اواخر ساسانیان و اوایل حمله اعراب کدام زبان‌ها در ایران به کار می‌رفت؟ این را کسی به بهترین شکل توضیح می‌دهد که خودش در همان دوره می‌زیست و در این زمینه حرفه‌ای بود. روزبه پوردادویه معروف به ابن مقفع، متفکر،… به خواندن ادامه دهید ›