تحصیل زبان مادری

«فرقه» و اندرزهای تاریخ

مصاحبه عباس جوادی با فصلنامه «خاطرات سیاسی» چاپ تهران، پاییز 1400. از مصاحبه: ما اگرکشور و ملتی قدرتمند، ثروتمند وآزاد می بودیم، اصلا نیازی به اینبحث ها نمی داشتیم. در آن صورت حتی دیگرانمی خواستندازما یاد بگیرند و با ما… به خواندن ادامه دهید ›

تحصیل به زبان مادری؛ یک حق یا شعار و رویا؟

(از سایت: سازمان حقوق بشر ایران») با دو روزنامه‌نگار میزگردی داشتیم تا «تحصیل به زبان مادری» را بررسی کنیم. عباس جوادی و شاهد علوی که منتقد و مدافع این مطالبه هستند، در این میزگرد ضمن بیان نظرات خود، به راهکارها… به خواندن ادامه دهید ›

تحصیل از کودکستان تا دانشگاه به زبان اقوام؟

عباس جوادی – کسانی که با طرح تحصیل زبان مادری در مدارس ایران مخالفت میکنند در کوشش استدلالشان یک دلیل هم میاورند و آن اینکه زبان های محلی اقوام، چه بزرگ و چه کوچک، هیچکدام زبان ها و یا لهجه… به خواندن ادامه دهید ›

جنبه امنیتی تحصیل زبان مادری

عباس جوادی – اگر در آمریکا شما بخواهید فرزندتان مثلا درس اسپانیولی و یا فارسی بگیرد، معلوم است که چکار میکنید. با مدیریت مدرسه صحبت میکنید. اسپانیولی معمولا مشکلی نیست و در بسیاری مدارس درس زبان و ادبیات اسپانیولی تدریس میشود…. به خواندن ادامه دهید ›

تحصیل زبان مادری و مدارس خصوصی

عباس جوادی – مدارس خصوصى ميتوانند در تحقق برنامه تحصيل زبان مادرى در مدارس ايران كمك زيادى بكنند اما متاسفانه تا کنون در مباحث مربوط به تحصیل زبان مادری مورد توجه قرار نگرفته اند. مدارس خصوصی (ملی سابق) تا زمان… به خواندن ادامه دهید ›