ماوراءالنهر و اسلام

خلفای عرب و نایبان آنان

وقتی اعراب ایران ساسانی را شکست داده، دولت خود را گسترش بخشیدند، از نگاه اداری امپراتوری عربی-اسلامی را کم و بیش به سبک امپراتوری ساسانیان به ایالات بزرگ و این ایالات را به ولایت های کوچک تر تقسیم نمودند. هر… به خواندن ادامه دهید ›

پذیرش و گسترش اسلام در ماوراءالنهر

عباس جوادی – امروزه دین اکثریت مردم ماوراءالنهر اسلام است. اکثر مسلمانان سنّی و پیرو مذهب حنفی هستند، اگرچه شیعه امامیه واسماعیلیه نیز در برخی نقاط منطقه پیروان کمی ندارد. اما مردم ماوراءالنهر چگونه مسلمان شدند؟ دیدیم که برخلاف ایران… به خواندن ادامه دهید ›

فراز و فرود خوارزم

جایگاه ماوراءالنهر و خوارزم در آسیای میانه در آمد در بخش گذشته سلسله گفتار «ریگ آمو: ماوراءالنهر در اوایل اسلام»  از فروپاشی دولت سامانیان و جایگزین شدن آن با دو دودمان ترک آسیای مرکزی سخن گفتیم: قراخانیان در ماوراءالنهر و… به خواندن ادامه دهید ›

ریگ آمو: ماوراءالنهر در اوایل اسلام

https://www.youtube.com/watch?v=yxXiwR6qLpQ&t=13s&fbclid=IwAR3gPR5I9Hd8DwqtVCCsLykP779nXm7T0kmNvXh-gkMYCCfJvz4uqw-Rzow عباس جوادی – ریگ آمو: ماوراءالنهر در اوایل اسلام، بخش یکم: پیش از اسلام Abbas Djavadi – The Pebbles of the Oxus: Central Asia in Early Islamic Centuries, Part 1: Before Islam بوی جوی مولیان آید همی / یاد… به خواندن ادامه دهید ›

صد سال نخست اسلام در ماوراءالنهر

آمودریا و سیردریا (نقشه اصلی از ویکی پدیا) عباس جوادی – (در صحبت گذشته از اوضاع و احوال ماوراءالنهر، تحولات سیاسی و اجتماعی آن تا ظهور اسلام سخن گفته بودیم. در این صحبت می خواهیم از نخستین حمله های لشکریان… به خواندن ادامه دهید ›

«دوران طلایی ماوراءالنهر»

(در بخش گذشته از شورش های ضد خلافت عربی امویان در خراسان و ماوراءالنهر، فروپاشی رژیم اموی و قدرت گیری دودمان عباسیان گفتیم. در این فصل از این روزگار نو در ماوراءالنهر سخن خواهیم گفت که همزمان با برآمدن دودمان… به خواندن ادامه دهید ›

سامانیان ایرانی می روند، قراخانیان و غزنویان ترک می آیند

در بخش گذشته سلسله گفتار «ریگ آمو: ماوراءالنهر در اوایل اسلام»  از پذیرش و گسترش اسلام در ماوراءالنهر سخن گفتیم. در این فصل ازفروپاشی سامانیان ایرانی و جایگرین شدن آنان با دو دولت ترک تبار قراخانیان در ماورءالنهر و غزنویان… به خواندن ادامه دهید ›