از ۲۱ آذر تا ۲۱ آذر

سران فرقه دمکرات از نگاه دکتر جهانشاهلو

پنج سال پیش، در مهر ماه 1391، با فوت دکتر نصرت الله جهانشاهلو، معاون میرجعفر پیشه وری رئیس فرقه دمکرات و «باش وزیر» این حکومت، آخرین عضو برجسته این فرقه و آن دوره هم بدرود حیات گفت. بپسندیم یا نه،… به خواندن ادامه دهید ›

۲۱ آذر ۱۳۲۵: نامه کنسول آمریکا در تبریز

آنچه میخوانید ترجمه کامل و فارسی نامه کنسول آمریکا در تبریز از۲۱ آذر ۱۳۲۵  است، یعنی یک روز بعد از آنکه رهبران فرقه به شوروی گریختند و ارتش مرکزی ایران بزودی اداره سرتاسر آذربایجان و منطقه «جمهوری مهاباد» را بدست… به خواندن ادامه دهید ›

سه ماه پایانی فرقه دمکرات

در آخرین روزهای حکومت «فرقه دمکرات» در آذربایجان،سید جعفر پیشه وری و دیگر رهبران فرقه که خود را در مقابل فشار روزافز ون حکومت مرکزی میدیدند، هرچه درِ مسکو را زدند تا کمکی بگیرند، بیشتر متوجه شدند که اوضاع برگشته… به خواندن ادامه دهید ›

۲۱ آذر: آفتاب آمد دلیل آفتاب

عباس جوادی – آیا تاسیس حکومت فرقه دمکرات در ۲۱ آذر ۱۳۲۴  چیزی «خودجوش» و نتیجه «خواست» و «مبارزه» مردم آذربایجان بود و یا اینکه این حکومت توسط  شوروی طرح ریزی و سازماندهی شد و با تکیه بر ارتش شوروی که… به خواندن ادامه دهید ›

طراحی حزب دمکرات کردستان در باکو

این نوشته بخش بسیار کوچکی از تز دکترای خانم فرناند شاید راینه با تیتر «استالین، باقروف و سیاست های شوروی در رابطه با ایران 1939-1946» * است که در سال 2000 مورد قبول دانشگاه ییل آمریکا قرار گرفته است. در این… به خواندن ادامه دهید ›

آخرین روزهای غلام یحیی در ایران

کتاب «خاطرات ژنرال غلام یحیی (١٩٠٦-١٩۸٦)» که در سال ٢٠٠٦ در باکو به ترکی آذری چاپ شده است میتواند به بعضی سوالات و جزئیات ماجرای فرقه دمکرات آذربایجان و چند سال قبل از آن روشنی بیافکند اگرچه بنظر میرسد آهنگ… به خواندن ادامه دهید ›