قدیمی ترین مکتب نوع بشر

نوشته هندریک ویلم وان لون

ترجمه و تصحیح عباس جوادی

فصل جهارم

ما کودکان یک عصر عملی هستیم.

در داخل خودروهای کوچکمان که نامشان را اتوموبیل گذاشته ایم، می نشینیم و از نقطه ای به نقطه ای میرویم.

اگر بخواهیم با دوستی که بیش از هزار کیلومتر از ما دور است صحبت کنیم، فقط دو سه دگمه یک دستگاه کوچک را فشار میدهیم و بعد صحبت میکنیم.

شب ها وقتی اتاق تاریک میشود یک کلید را فشار میدهیم و تاریکی تبدیل به روشنائی میشود.

وقتی هوای خانه سرد میشود باز یک دگمه را فشار میدهیم و بکمک نیروی برق، هوای خانه بطور دلپذیری گرم میشود.

برعکس، در فصل تابستان وقتی هوا بیش از حد گرم است، دگمه دیگر همان دستگاه را فشار میدهیم تا هوا را از طریق آب و جریان هوا خنک و مطبوع کند.

بنظر میرسد که ما حکمران همه نیروهای طبیعت شده ایم، طوریکه ظاهرا همه این نیروهای طبیعی تبدیل به بردگان ما شده اند.

اما وقتی از اینهمه دست آورد درخشان بشریت غره میشوید، یک چیز را فراموش نکنید.

ما ساختمان تمدن مدرن خود را روی یک زیر بنای دانش ساخته ایم که محصول کار و زحمت مردم دنیای باستان است.

از نام های عجیب آنها که در فصل های بعدی این کتاب خواهید دید نترسید.

بابلی ها، مصری ها، کلدانی ها و سومری ها همه مُرده و از بین رفته اند اما در هرکاری که ما امروزه انجام میدهیم رد پای آنها و کارشان مشهود است، چه در نامه هائی که مینویسیم، چه در زبانی که صحبت میکنیم و چه در مسائل ریاضی که باید اول حل کنیم تا مثلا یک پل و یا آسمانخراش را بسازیم.

و تا زمانی که دنیای ما پا برجاست، آنها لایق احترام و منت داری ما خواهند بود.

این مردم باستان که من میخواهم از آنها تعریف کنم در سه منطقه معین زندگی کرده اند.

آثار دو تا از این ملت ها را در سواحل رودخانه های عظیم بافته اند.

موطن مردم سوم هم کرانه های دریای مدیترانه بوده است.

قدیمی ترین مرکز تمدن بشری در دره رود نیل یافت شده است، در کشوری که نامش مصر است.

تمدن باستان دوم در سرزمینی بارور بین دو رود آسیای غربی بوده که نامش میانرودان و یا بین النهرین (مزاپوتامی) است.

سومین تمدن هم در کرانه های دریای مدیترانه  بود، جائی که اولین استعمارگران دنیا یعنی فنیقی ها  و درعین حال یهودیان زندگی کرده اند که اصول اولیه معیار های اخلاقی خود را به دیگر ملل جهان هدیه کرده اند. این سومین مرکز تمدن باستان با نام بابلی اش «سوری» است که ما امروزه به آن «سوریه» میگوئیم.

مردمانی که در این منطقه زندگی میکنند تاریخی بیش از پنج هزار سال دارند.

این، داستانی بسیار پیچیده است.

نمیتوانم جزئیات زیادی در این مورد بدهم.

سعی خواهم کرد سرگذشت آنان را، مثل گلیم زیبائی از داستان های شهرزاد و هارون عادل در یک دستگاه ببافم، و به شما تعریف کنم.

(ادامه در فهرست زیر:)


فهرست بخش ها

(برای مطالعۀ فصل های کتاب روی تیتر آنها کلیک کنید.)

دربارۀ کتاب «انسان باستان»

1. انسان پیشا تاریخ

2. دنیا سرد میشود

3. پایان عصر سنگ

4. قدیمی ترین مکتب نوع بشر

5. کلید سنگ

6. سرزمین زندگان و سرزمین مردگان

7. ایجاد یک دولت

8. فراز و فرود مصر

9. میانرودان، سرزمینی بین دو رودخانه

10. میخی نویسان شیراز و سومر

11. آشور و بابل، دیگ بزرگ آمیزش سامی

12. داستان موسی

13. اورشلیم، شهر قانون

14. دمشق، شهر تجارت

15. فنیقی ها، آنها که کشتی هایشان را به آنسوی افق راندند

16. الفبا فرزند تجارت است

17. ایران، یونان و پایان دنیای باستان

18. گاهشمار دنیای باستاندسته‌ها:انسان باستان

برچسب‌ها: