ترکیه، جمهوری آذربایجان و آسیای میانه

سامانیان و دوره شکوفایی

از نظر دولتداری، سامانیان با حکم خلیفه و پشتیبانی طاهریان ابتدا حاکمیت چهار شهر شرق ماوراءالنهر را به دست آوردند. اما اقتدار اصلی سامانیان پس از درگذشت طاهر و زوال دودمان طاهریان در خراسان بود. در نهایت سامانیان طولانی تر… به خواندن ادامه دهید ›

قبیله گرائی در تاریخ ایران

عباس جوادی – سرنوشت اولاما خان (اولامه خان)، يکي از سران ایل «تکه لو» ی ترکمن در زمان کشاکش صفوي و عثماني بسيار آموزنده و عبرت آميز است. طايفه اولاما خان هنگام کوچ و سکونت ایلات و قبايل ترکمن از آسیای… به خواندن ادامه دهید ›